Om du vil ha studenter som gode sommervikarer til neste år, må du begynne løpet nå!

Kampen om nyutdannede talenter er knallhard, men flere regnskapsforetak har funnet en løsning ved å rekruttere studenter til deltids- og sommerjobber. Det kan du også gjøre, men da må du begynne med én gang!

Del
VIEW Ledger er ett av regnskapsforetakene som har etablert et opplæringsløp for å kunne ha studenter som deltidsansatte og sommervikarer. Her er programdeltagere (fra venstre) Michael Ernstsen, Sana Yasser og Andreas Wehus avbildet under en opplæringssesjon. (Foto: VIEW Ledger)

Studenter som sommervikarer i regnskapsforetak er en tanke som i utgangspunktet fungerer dårlig i møte med virkeligheten. Men det betyr ikke at det er umulig.

Jan-Håkon-Elverland_200x200.jpg– Å hente inn noen som begynner tidlig i juni og så forvente at de som ferievikarer kan overta ansvaret når de fast ansatte drar på ferie… det går bare ikke. Man må tenke litt større – og det gjorde vi, sier Jan-Håkon Elverland, Utviklingsleder ved SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge.

I fjor utlyste foretaket etter tredjeårsstudenter for inntil to stillinger ved hvert av kontorene som har relevante utdanningsinstitusjoner i nærheten; Alta, Bodø, Tromsø, Harstad og Mo i Rana.

– Vi satte sammen et trainee-opplegg for dem og ansatte de syv kandidatene vi fikk inn i vikarstillinger på inntil 40 %, med variabel arbeidsbelastning gjennom året. De har hatt faste vakter i perioder, for så å jobbe nesten ingenting i eksamenstiden og rundt større innleveringer. Etter eksamen jobbet de derimot mer eller mindre full stilling gjennom sommeren, sier han.

Ferdig opplært

VIEW Ledger har kjørt et lignende løp, forteller Kristin Blichfeldt. Hun er statsautorisert regnskapsfører og teamleder ved Ålesund-kontoret, og har stått i bresjen for selskapets initiativ der. I sommer har de hatt tre slike studenter ansatt.

VIEWLedgers_600x375.jpg– Disse er ikke «bare» sommervikarer. De har hatt deltidsstilling 1-2 dager i uken gjennom året, og så har de hatt fri i eksamens- og innleveringsperioder. I sommer jobbet de fullt gjennom de ukene de kunne og ville, og tok ellers ferie når de ønsket, sier hun.

Kandidatene ble ansatt ved litt forskjellige tidspunkt, men hadde alle jobbet lenge nok til at de hadde opparbeidet seg tilstrekkelig med erfaring til sommerferien brøt løs.

VIEW Ledger har gjort dette i flere år, og de to siste årene har de til sammen hatt rundt 15 slike deltidsstudenter, hvorav flere har endt opp som fast ansatte på kontorene rundt omkring i landet. Det forteller Blichfeldts kollega, Ingrid Endresen Thorseth, som leder VIEW Ledgers rekrutterings- og employer branding-initiativer.

– Egentlig har vi ikke hatt noe veldig strukturert opplæringsløp, det er ikke alle det fungerer for. Vi har naturligvis system på onboardingen med oppfølging, IT-utstyr, systemtilganger og så videre, men det ville krevd for mye ressurser å lage et obligatorisk program for alle, sånn som de store konsulenthusene har. Alle har fått fri tilgang til Regnskap Norges nettkurs og satt dem opp med mentorer som de kan spørre og diskutere problemstillinger med underveis, og det har fungert veldig godt, sier Thorseth.

Hun legger til at de har vært opptatt av å lytte til studentene for å få innspill til hvordan de kan legge enda bedre til rette for fremtidige kandidater. Det har gjort dem i stand til å gjøre flere gode grep og tiltak, sier hun.

Må tåle roligere progresjon

At opplæringsprogrammer kan være ressurskrevende, kan Elverland i SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge skrive under på. Han forteller at de sentralt hadde store planer om et opplæringsprogram, men når alt kom til alt klarte de ikke helt å leve opp til organisasjonens egne forventninger

– Men vi kjørte en undersøkelse for å høre hva studentene sa, og de var mer positive enn vi trodde! Vi trodde de ble sittende for mye alene, men deres hovedfokus er jo på studiene, og de har ikke samme forventningene til en hurtig progresjon. Likevel er det viktig for oss å ha en agenda gjennom året som sikrer tilstrekkelig faglig utvikling til at kandidatene har den nødvendige kompetansen til at de kan fungere til sommeren, sier han.

– Vår erfaring er at når de gjennom perioder av året jobber såpass lite, kan vi ikke forvente den samme progresjonen som hos fast ansatte. Derfor må vi være lydhøre for når de er klar for neste nivå, for nye og mer avanserte utfordringer. Om det tidspunktet kommer i november eller januar, vil gjerne avhenge av hvor mye den enkelte jobber, sier Elverland videre.

Han presiserer at det overordnede målet er å ansette kandidatene på fulltid etter studiene. De ansettes fra august til august i midlertidig stilling, og av fjorårets traineekull har foretaket nå lyktes med å ansett tre ferdig utdannede bachelor-studenter i full stilling. Én skal gå videre og ta master, og har derfor fått ny vikarperiode.

Girer opp ordningene

På vårparten i år søkte SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge igjen etter tredjeårsstudenter, og årets kull har felles oppstart 1. september. Elverland håper og tror at de har et mer robust program for årets kull:

– For oss handler jo dette på kort sikt om å sikre vår egen produksjon gjennom året – ikke minst gjennom ferieavviklingen – men også om å tilknytte oss talenter for årene som kommer. Det er noe vi prioriterer høyt, sier han.

I VIEW Ledger har Blichfeldt nå prioritert å være tilstede på både Næringslivsdagen og -kvelden til NTNU Ålesund i et par år. I fjor arrangerte de en konkurranse med et spill hvor premien var en iPad, og det falt i svært god jord hos studentene, som ivrig etterlyste tilsvarende konkurranse i år:

– Etter disse arrangementene og etter at vi begynte å rekruttere studenter, er det tydelig at det er veldig mange flere som har hørt om og kjenner til VIEW Ledger. Det betyr altså at vår tilstedeværelse bidrar til både markedsføring og rekruttering, og det er jo gøy!

Selskapene har med andre ord ingen planer om å kutte i ordningen, og de anbefaler gjerne andre å kopiere denne måten å jobbe med rekruttering på:

– Jeg føler helt bestemt at vi med denne ordningen kan høste mye mer enn vi sår. Ja, vi må bruke litt ekstra tid i begynnelsen, men vi får så veldig mye mer igjen! I Ålesund har disse studentene ikke kundeansvar selv, men de er likevel en verdifull ekstraressurs. For meg personlig har det spart veldig mye, ikke minst i etterarbeidet, og det bidrar veldig til at jeg har mer energi på jobb og kan levere bedre kvalitet, slår Blichfeldt fast.