Regnskap Norge-sjefen drømmer om 8 000 nye medlemmer

Medlemsforetakene i Regnskap Norge har rundt 8 000 ansatte som deltar i kundeoppdrag uten å ha statsautorisasjon. Nå håper foreningen på en strøm av nye medlemmer som ønsker tilgang på de samme fordelene som sine statsautoriserte kolleger.

Del
SÅ GLAD: Adm. direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge håper på mange flere medlemmer i foreningen etter at reglene nå er endret for å inkludere flere.

– Disse nye reglene har ligget i kortene en stund, sier Rune Aale-Hansen, adm. direktør i Regnskap Norge.

– Siktemålet har vært at medarbeidere i Regnskap Norges medlemsforetak som deltar i kundeoppdrag, skal kunne ha lik tilgang på de samme, faglige ressursene, ordningene og fordelene som deres statsautoriserte kollegaer har, sier han.

Kan nær doble medlemsmassen

Regnskap Norge teller allerede rundt 2 500 regnskapsforetak som medlemmer, og de har rundt 8 800 personmedlemmer. Anslag indikerer at disse foretakene har rundt 8 000 ytterligere ansatte som ikke er statsautoriserte, men som likevel utfører faglig arbeid i tilknytning til regnskapsoppdrag.

– Det er stor variasjon i hvilke oppgaver disse ansatte utfører for kundene. Noen kan ha spesialisert seg på å håndtere oppgaver innen lønns- og HR-spørsmål, eller de kan være blant de stadig flere som jobber med miljø- og bærekraftsspørsmål – for bare å nevne to eksempler. Derfor er det også en lang rekke forskjellige årsaker til at de ikke er statsautoriserte, sier Aale-Hansen.

Felles for svært mange av disse, er uansett at de kan ha stor nytte av fordelene som Regnskap Norge tilbyr medlemmene: Fri tilgang til fagsupport, reduserte priser på kurs, webinarer og konferanser, samt foreningens øvrige medlemsfordeler og deltakelse i landets største faglige fellesskap for regnskapsrelaterte spørsmål og problemstillinger.

– Regnskap Norge er allerede anerkjent som en påvirker og en viktig stemme i spørsmål som angår betingelsene både for næringslivet generelt og regnskapsbransjen spesielt. En utvidelse av medlemsmassen vil bidra til å gi oss enda større politisk påvirkningskraft, sier Regnskap Norge-sjefen.

Flere fordeler å høste

Det at flere får adgang til medlemsskap kan med andre ord bidra til å heve det faglige nivået for en bredere gruppe av medlemsforetakenes medarbeidere, men Aale-Hansen vil fremheve at også dette slår begge veier:

– Mange av dem som nå kan melde seg inn, er spesialister innen smalere fagfelt og nisjer av regnskapsfaget. Vår fagsupport er godt utstyrt til å bistå dem, og imponerer meg stadig med sin evne til å finne svar på selv svært spesialiserte spørsmål. Likevel kan det godt tenkes at denne nye og spesialiserte medlemsgruppen kan bringe fagsupport i kontakt med enda mer utfordrende problemstillinger og gi dem noe nytt å bryne seg på. Det kan i så fall bli nyttig for detaljkunnskapen om slike spørsmål i hele bransjen, sier han.

Mer informasjon om medlemsskap og innmeldingsskjema kan du finne på denne lenken.

Hvem er det Regnskap Norge nå har åpnet for?

Det er nå anledning til å inngå personmedlemskap for følgende personer som ikke er autorisert:

  • Ansatt i autorisert regnskapsforetak som er medlem i Regnskap Norge (forutsetter at personen utfører faglig arbeid i tilknytning til regnskapsoppdraget)
  • Statsautoriserte regnskapsførere som har deponert på tittelen

Det er allerede åpnet for at personer som er daglig leder i autorisert regnskapsforetak kan bli medlem i Regnskap Norge uten at de har statsautorisasjon.