Regnskapsbransjen har like godt omdømme som Apple!

En grundig undersøkelse viser at regnskapsførere har et vel så godt omdømme i Norge som revisorer, advokater og faktisk også selveste Apple. Det betyr ikke at det mangler på ting å jobbe med.

Del
Nordmenn er generelt enige i at regnskap er en viktig bransje som gjør en god jobb for næringslivet . (Illustrasjonsfoto: Storyblocks.com)

Ingen har hittil visst hva den norske befolkningen egentlig synes om regnskapsførere og faget vårt.

Den usikkerheten har vel neppe holdt noen av oss våkne om natten, men det har likevel vært noe Regnskap Norge har ønsket å få et grep om. Uten å vite hvor bransjens omdømme nå står, vil det jo være umulig å vite noe om effekten av kommunikasjonsarbeidet vårt fremover.

I sommer fikk derfor kommunikasjonsbyrået Apeland i oppgave å undersøke dette. De har i mange år gjort en årlig omdømmeundersøkelse av bedrifter i Norge, og har utviklet en egen metodikk for slike målinger.

Spoiler alert: Målingen viste at regnskapsbransjens omdømme er hårfint bedre enn aktører som Apple, Yara, Telenor og TV 2 – og på linje med Hydro og Elkjøp – hvis vi sammenligner med tall fra Apelands årlige barometer.

Kommer forholdsmessig godt ut

Undersøkelsen foregikk gjennom Norstats webpanel, hvor det ble gjort tusen intervjuer med personer som oppga å kjenne regnskapsbransjen «litt» eller «godt». Likeledes ble det intervjuet folk med tilsvarende kjennskap til revisjons-, advokat- og IT-bransjen (200 personer på hver av de tre bransjene), som sammenligningsgrunnlag.

Målingen munner ut i en omdømmescore, og regnskapsbransjens score på 68 er hårfint over revisjonsbransjens (67), signifikant bedre enn advokatbransjens (59) og litt under IT-bransjens (71).

Bransjescore.pngSelv om dette etter undersøkelsens metodikk må karakteriseres som et godt omdømme, er det ikke fullt på høyde med der bransjen ser seg selv. 1254 personer i regnskapsbransjen ble nemlig også forespurt, og de ga regnskapsbransjen en omdømmescore på 86 – betydelig mer fordelaktig enn befolkningen for øvrig.

Fordelaktig inntrykk

Ser vi litt nøyere på tallene bak omdømmescoren, er det et par spørsmål som utpeker seg. Blant den generelle befolkningen scorer bransjen særlig høyt på spørsmålet om dette er en «Viktig bransje» (61 prosent av de spurte oppga dette), mens 50 prosent sier at bransjen «Gjør en god jobb for næringslivet».

Dette var tilfeldigvis de to samme karakteristikkene som scoret høyt blant bransjens egne representanter, bare enda høyere: «Viktig bransje» fikk 88 prosent, mens «Gjør en god jobb…» fikk 65 prosent. Det er lett å se denne høye scoren i sammenheng med at hele 65 prosent oppgir at de er «stolt av å jobbe i regnskapsbransjen».

Verdt å nevne er det også at selv om IT-bransjen ligger et omdømmemessig hestehode foran alle, viser et par av de øvrige spørsmålene at regnskapsbransjen scorer bedre enn både revisorene og advokatene på «Er moderne og utvikler seg i takt med tiden», på «Gjør en god jobb for næringslivet», og på «Er en viktig bransje».

Bransje viktig.png

Når publikum blir spurt om å si med ett ord hva de liker best ved regnskapsbransjen, kommer det ord som «orden», «kontroll», «nøyaktighet», «pålitelig», «ryddig», «nødvendig», «oversikt» og «kunnskap». Da er det kanskje et lite paradoks at hele 20 prosent av regnskapsførerne selv stiller seg negative til å anbefale sine barn eller barnebarn å jobbe i bransjen – mens bare 15 prosent av befolkningen oppgir tilsvarende reservasjoner.

Viktig å fremsnakke

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge mener undersøkelsen viser hvor viktig det er at regnskapsførerne legger vekt på å fremsnakke egen bransje.

– Først og fremst er det positivt å se at undersøkelsen viser at publikum har et fordelaktig bilde av bransjen vår. Dernest legger jeg merke til at assosiasjoner som «kjedelig» og «traust» faktisk er mer fremtredende blant våre egne medlemmer enn i befolkningen. Det viser hvor viktig det er at vi som jobber i regnskapsbransjen, blir flinkere til å trekke frem de spennende og positive sidene ved det vi gjør, sier han.

– Undersøkelsen viser oss at publikum har skjønt at regnskapsførere gjør en god og viktig jobb, men at de i mindre grad forstår at vi har mange spennende i arbeidsoppgaver. Heldigvis viser den også at vi, i samarbeid med medlemmene, har et veldig godt utgangspunkt for å forbedre dette i tiden fremover, slår Aale-Hansen fast.

Sjekk også vår podcast hvor Rune Aale-Hansen snakker med adm. direktør i Apeland, Ole Christian Apeland, om omdømmeundersøkelsen!