Små og mellomstore bedrifter risikerer å miste kunder og kontrakter

Snart forventes det at også små bedrifter rapporterer på bærekraft. Regnskapsfører kan bistå kunden med bærekraftsrapportering og sikre dens konkurransekraft.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Rune Aale-Hansen er ikke i tvil; regnskapsførerne må snakke med kundene om bærekraft i dag.

Store og børsnoterte virksomheter er allerede pliktige til å rapportere på bærekraft.

– De små og mellomstore bedriftene er avgjørende for norsk næringslivs grønne omstilling. Regnskap Norge tror at et krav om bærekraftsrapportering for SMB-markedet først vil presse seg frem som markedskrav heller enn myndighetskrav. Store virksomheter som allerede er i gang med sin bærekraftige omstilling kommer til å stille krav til sine leverandører – de små og mellomstore bedriftene. Vi ser også at offentlige anbudskontrakter i økende grad stiller krav om bærekraftige løsninger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Eksisterende standarder er komplekse og krever betydelige ressurser. Nylig lanserte derfor Nordic Accountant Federation (NAF) en ny standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter. Standarden, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), er den første på markedet som er tilpasset SMB-markedet. 

Standarden er skreddersydd små og mellomstore bedrifter. Hovedbrukeren er imidlertid regnskapsføreren. Regnskap Norge er initiativtakeren til prosjektet og har vært sentral i utviklingen av standarden. Det er ikke uten grunn at det er regnskapsførernes bransjeorganisasjoner som står bak standarden;

– Det er naturlig at regnskapsføreren, som allerede har en utvidet rolle utover den lovmessige regnskapsrapporteringen, tar ansvar for bærekraftsrapporteringen. Dessuten er regnskapsføreren små og mellomstore virksomheters nærmeste rådgiver, og har derfor en viktig rolle i å bistå kunden med bærekraftsarbeidet, forteller Rune Aale-Hansen.

Nytt tjenestespekter for regnskapsføreren

I 2021 er det over 600 000 virksomheter i Norge. Nærmest samtlige går under kategorien små og mellomstore bedrifter. Nesten 450 000 benytter ekstern regnskapsfører.

NSRS åpner opp for nye forretningsmuligheter for regnskapsbransjen. Regnskapsfører vil med standarden kunne bistå kundene med å rapportere på bærekraft, og på denne måten utvide tjenestespekteret sitt.

– Regnskapsførernes nåværende kjernetjenester består av å samle data fra forskjellige kilder, strukturere dataene i systemer, analysere og rapportere – for deretter å videresende informasjon til kunden og andre primære brukere av informasjonen, som myndighetene. Den samme prosessen gjelder for bærekraftsrapportering. Forskjellen er at dataene ikke er finansielle, men såkalt ikke-finansielle, sier Hans Christian Ellefsen, leder av Teknologi og informasjon i Regnskap Norge.

Rune Aale-Hansen er ikke i tvil; regnskapsførerne må gripe muligheten i dag:

– Mange konsulenter vil snart se potensialet i å bistå SMB-markedet med å levere på bærekraft. Regnskapsførerne er allerede tett på kundene sine og kjenner pulsen på virksomhetene, sier han.

Et gratis verktøy!

Små og mellomstore virksomheter har verken tid, økonomi eller nok ansatte til å bruke eksisterende standarder for bærekraftsrapportering.

– NSRS er en åpen og gratis standard. Slik kan så mange som mulig ta standarden i bruk. Bærekraftsrapportering har hittil vært forbeholdt selskaper med store ressurser. For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte, sier Rune Aale-Hansen.

Nordic Innovation, som har finansiert utviklingen av NSRS, er også positive til standardens omslagsfelt:

– En ting som var viktig for Nordic Innovation da vi vurderte prosjektet, var at medlemsmassen til organisasjonene som utgjør Nordic Accounting Federation fører regnskap for over 1 million kunder. Standarden kan derfor nå ut til veldig mange små og mellomstore bedrifter, noe som er viktig for å ta standarden i bruk. Nordic Innovation er opptatt av at alt vi støtter som en offentlig organisasjon, må tas i bruk mest mulig og raskest mulig, sier Marthe Haugland, Senior Innovation Adviser i Nordic Innovation.