Sykkelvennlig arbeidsplass

Det gir mange fordeler når de ansatte sykler til jobb, og det kan de bli ivrigere til med litt tilrettelegging fra arbeidsgiver. Visste du at det finnes en sertifiseringsordning for sykkelvennlige arbeidsplasser?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
AKTIV TRANSPORT: Marianne Hofseth-Olsen, Lina Rosenvinge, Marianne Skogseth og Alf Helge Hartveit Skistad sykler alle til Oslo kemnerkontors nye lokaler i Nydalen. Foto: Kjetil Hasselgård

Oslo kemnerkontor holder til i lokaler som ikke bare er splitter nye og proppfulle av miljøvennlige løsninger – de er også godt tilrettelagt for at ansatte og besøkende skal kunne velge aktiv transport.

– Dette er veldig bra, sier Marianne Skogseth, en av stadig flere ansatte som parkerer sykkelen i et eget innendørs parkeringsrom med plass til 90 sykler.
Parkeringsrommet er blant en rekke fasiliteter i bygget der kemnerkontoret leier lokaler, i Nydalen. Skogseth sykler på jobb de fleste av dagene, til og fra Holmlia – 17 kilometer hver vei.

– Det er tungt begge veier, men kjempedeilig. Jeg starter dagen med frisk luft og trening, før jeg skal sitte inne og jobbe, framhever Skogseth.

– Et konkurransefortrinn

Dette er akkurat slik Syklistenes Landsforening elsker å høre, og blant annet derfor jobber de for at arbeidsgivere skal gjøre det enklest mulig for sine ansatte å velge sykkelen som transportmiddel:

Ved å tilrettelegge for sykling til arbeidsplassen, bidrar virksomheten til bedre helse for de ansatte samtidig som nærmiljøet får lavere klimagassutslipp og mindre luftforurensning

Line Andreassen

– Ved å tilrettelegge for sykling til arbeidsplassen, bidrar virksomheten til bedre helse for de ansatte samtidig som nærmiljøet får lavere klimagassutslipp og mindre luftforurensning. Virksomhetene vil også styrke sin egen bunnlinje gjennom reduksjon i sykefravær, samtidig som de får mer opplagte og produktive medarbeidere, sier prosjektleder Line Andreassen i Syklistenes Landsforening, som også tror at dette for mange virksomheter kan være et konkurransefortrinn i kampen om de mest attraktive ressursene.

Som en hjelp til arbeidsgivernes innsats, tilbyr foreningen en sertifiseringsprosess. Gjennom denne prosessen kartlegges forhold som trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver.

Til sammen er det rundt 50 indikatorer som, sammen med en digital reisevaneundersøkelse, gir grunnlag for en rapport som beskriver hvor godt bedriften har lagt til rette for sykling. Avhengig av resultatene kan virksomheten oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering, og de får også konkrete råd om ytterligere tiltak som kan gjøre det enda bedre.

Doblet kapasiteten

Der Oslo kemnerkontor holdt til før, hadde parkeringsrommet plass til bare halvparten så mange sykler. Hadde kapasiteten vært den samme i det nye bygget, ville det ikke vært plass til alle syklene på de mest populære sykkeldagene.

Gode alternativer til privatbil er et av en rekke kriterier som nybygget tilfredsstiller – og som gjør at det er miljøgodkjent som ‘Excellent’ etter såkalte Breeam-Nor-krav, som vil si passivhus-standard. Det er Avantor som eier bygget, og de har ikke bare fått det sertifisert som «Sykkelvennlig arbeidsplass» gjennom den nye ordningen – de var også det første selskapet Syklistenes Landsforening ga toppscore i sertifiseringen.

– Det er klare politiske signaler om at all fremtidig vekst i transport i byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Da må selvsagt vi som offentlig etat bidra til dette ved å legge til rette for at medarbeiderne våre enkelt kan komme seg til jobb ved å velge en av disse tre transportformene. Og så mener vi en slik sertifisering gjør oss mer attraktive for nye medarbeidere, kommenterer kemneren, Astri Marija Rosenqvist.

Her er noe av det Oslo kemnerkontor høstet poeng for under sertifiseringen:
Utenfor rommet som sikrer trygg og tørr oppbevaring av ansattes sykler, er det etablert sykkelvask og stasjon med verktøy.

De har tidligere arrangert sykkelfiksedag både vår og høst. Dette blir innført igjen, og arbeidsgiver vil dekke hele kostnaden for de ansatte.

Alle ansatte som ønsker å sykle til konferanse (som arrangeres cirka hvert andre år), kan sykle til konferansen dagen før konferansestart og få gratis overnatting.

---

Fakta: Sykkelvennlig arbeidsplass

Både private og offentlige virksomheter har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige. De kan oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår.

Hele 40 prosent mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb. Ved å legge til rette for at flere sykler til jobb, bidrar virksomheten til å vise miljøansvar og bedre helse hos ansatte, i tillegg til styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær.

Kilde: www.syklistene.no