Tjenester i skyen - merverdiavgift i det blå?

Dersom du jobber i et «moderne selskap» kjøper dere kanskje annonser på Facebook, samhandling hos Evernote, CRM fra SalesForce, datalagring gjennom Dropbox eller produktivitetsverktøy fra Google. Håndterer du da merverdiavgiften riktig?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: Freepik.com

I vår tid er det såre enkelt å ta frem et kredittkort og kjøpe fantastiske tjenester «i skyen», mange av dem for en veldig rimelig penge. Men visste du at dersom ditt foretak kjøper en såkalt «fjernleverbar tjeneste» fra en utenlandsk leverandør, plikter dere å rapportere og betale inn utgående mva?

Omvendt avgiftsplikt

En fjernleverbar tjeneste er «der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.» – med andre ord nettjenester som svært mange bedrifter og private i Norge benytter seg av.

Vanligvis er det den som selger tjenester som er avgiftspliktig, men reglene (nærmere bestemt merverdiavgiftslovens § 3-30 første og annet ledd), pålegger faktisk deg eller din bedrift å innberette og betale avgiften i enkelte tilfeller. Blant disse er alle tjenestene som er nevnt i ingressen, i hvert fall når bedrifter kjøper dem direkte fra leverandøren (heller enn via en norsk tjenesteleverandør).

Formidlingstjenester der man betaler provisjoner til utenlandske aktører, anses også som kjøp av fjernleverbare tjenester. Dette gjelder norske hoteller og andre overnattingssteder som kjøper oppføring på en side som driver hotellformidling (som for eksempel Hotels.com eller Booking.com). Mye annet som leveres elektronisk over internett – som rådgivnings- eller konsulenttjenester og innleie av arbeidskraft – er også fjernleverbare tjenester.

To rapporteringsmåter

Beløpet som skal rapporteres og betales, beregnes av summen dere betaler for tjenesten, omregnet til norske kroner. Ved omregning benyttes Tollvesenets omregningskurser på leveringstidspunktet. Det er to måter å rapportere avgiften på:

1) Hvis virksomheten din ER registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Mva-grunnlaget, samt avgiften, omregnes til norske kroner og rapporteres i post 12 på mva-meldingen. Er anskaffelsen til bruk i avgiftspliktig virksomhet, kan avgiften trekkes fra som inngående mva. Fullt ut mva-pliktige virksomheter kan føre samme beløp til fradrag i omsetningsoppgaven post 17. Dette er ikke like enkelt for virksomheter med blandet virksomhet (altså delvis innenfor og delvis utenfor mva-loven).

2) Hvis virksomheten din IKKE ER registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Aktører som for eksempel fysioterapeuter, leger, banker, forsikringsselskaper eller undervisningsinstitusjoner må innberette utgående merverdiavgift kvartalsvis gjennom «Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt» (RF-0005) hvert kvartal.

Vær våken!

Man kan være avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-30 første og annet ledd uten å være registrert i mva-registeret. Det er derfor spesielt viktig at slike kjøp blir innrapportert, da hele den utgående merverdiavgiften er proveny til staten. Hvis din virksomhet da får besøk av ligningsmyndighetene, kan det vanke både etterberegning og tilleggsskatt om dere ikke har gjort dette ordentlig.

For kjøp under 2 000 kroner, altså når beregnet mva er mindre enn 500 kroner, skal avgiften ikke (les: aldri) innberettes, selv ikke om den samlet betalte avgiften overstiger grensen i neste kvartal. Oppgave sendes bare inn for de terminer det foreligger avgift å betale.

Ytterligere detaljer om dette spørsmålet finner du på Regnskap Norges nettsider, men hvis du er i tvil, anbefaler vi deg å diskutere saken med din regnskapsfører.

---

Når må dere beregne mva?

  • Hvis kjøpet gjelder en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk tjenesteyter.
  • Når kjøperen av tjenesten er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i Norge.
  • Dersom kjøpet gjelder en tjeneste som er slik at den kan bli utført ett sted og levert et annet sted (kan fjernleveres).

Det er kun tjenester som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven, som kjøperen skal betale merverdiavgift for. Annonsering er en typisk avgiftspliktig tjeneste som kan fjernleveres. Kjøp av annonser fra utenlandske leverandører som Google, Facebook eller LinkedIn der det ikke er beregnet merverdiavgift, er eksempler på kjøp av tjenester der det skal beregnes omvendt avgiftsplikt.