Unngå å bli brent av kundenes konkurs

Når et selskap går konkurs, er du som regnskapsfører gjerne blant de første som skjønte – eller burde ha skjønt – hvor båten bar. Her er noen forholdsregler du bør ta i økonomisk urolige tider.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Hvis det ser ut som en kunde er på vei til å gå tom for penger, er det noen grep du som regnskapsfører absolutt kan gjøre lurt i å ta. (Foto: Unsplash/Towfiqu Barbhuiya)

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at antallet konkurser og tvangsavviklinger ved utløpet av juli måned i 2022 var høyere enn på samme tid i 2021 – og økningen kan se ut til å fortsette.

Dette er ikke uventet, siden konkurstallene i 2021 var svært lave og selskaper nå har flere utfordringer: Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) har påpekt at norske bedrifter – i tillegg til at de fortsatt skylder milliarder i utsatte skatter og avgifter fra pandemien – opplever rekordhøye priser på både strøm, drivstoff og andre råvarer.

Kanskje du som regnskapsfører allerede har sett tegn til at noen av kundene dine har begynt å merke noe av dette? Da er det noen forholdsregler det kan være klokt å ta.

Farlig å være snill

– En regnskapsfører har fingeren på pulsen i større grad enn de fleste andre som har en relasjon til en skyldner. De har et godt bilde på nåsituasjonen, og kan posisjonere seg deretter. Så er spørsmålet hvordan man skal gjøre det, sier Rune Stavenes.

Rune StavenesHan er partner og advokat i advokatfelleskapet Laastad Stavenes, og har 30 års erfaring som bostyrer fra et stort antall konkurser. Han har også laget et nettkurs for Regnskap Norge om konkurs, myntet på deg som kommer borti insolvens hos kunder eller selskaper som kunder gjør forretninger med, og som ønsker å bli en bedre rådgiver. Han advarer regnskapsførere mot å være «snill» med kundene – det er det nemlig fort gjort å brenne seg på.

– Hvis en kunde ikke betaler og det blir stående en restans, kan du få problemer selv om kunden til slutt gjør opp for seg for deretter å gå konkurs. Betalinger som gjøres like før en konkurs, kan nemlig bli omstøtt, sier Stavenes.

Løpende betaling av regnskapsfører blir sjelden omstøtt, så den store utfordringen er dersom de ubetalte regningene får hope seg opp. Det aller vanligste er å se på større betalinger som har skjedd mindre enn tre måneder før fristdagen – dagen da en begjæring om konkursåpning (som blir tatt til følge) kom inn til tingretten.

Tydelige krav

– Hvis man har en kunde hvor bilagene er mangelfulle, kanskje kommer inn sent og det florerer av dårlige unnskyldninger, så er det et tydelig faresignal om at kunden ikke har oversikt. Da bør regnskapsfører gjøre seg hardere i klypen og begynne å stille kritiske spørsmål, sier Stavenes.

Hvis regnskapsfører stiller tydelige krav til kunden, kan det i beste fall hjelpe bedriften til å få tilstrekkelig oversikt over økonomien til at konkurs kan unngås – ifølge advokaten er det bare unntaksvis at noen går konkurs med et oppdatert regnskap. Men dersom konkurs likevel er uunngåelig, bør regnskapsfører uansett ivareta sin egen posisjon som kreditor.

– Kundene må levere bilag og utføre sine oppgaver så hurtig og regelmessig som mulig, og det kan også hende at det vil være klokt å legge om til forskuddsbetaling. Hvis de ikke retter seg etter slike krav, må du i ytterste konsekvens si dem opp. Det er ille nok med rotete kunder, men hvis de i tillegg ikke gjør opp for seg, er det noe ingen er tjent med, sier han.

Han legger til at han ikke har sett hvordan en standard oppdragsavtale ser ut i dag, men antar likevel at regnskapsførers oppsigelsesadgang vil være godt regulert der.

– Det er sjelden en bobehandling kommer til at resultatet ville blitt annerledes hvis bare regnskapet hadde vært ført bedre. Det er ikke min opplevelse at regnskapsførere lar kunder i stikken – tvert imot holder de ofte på altfor lenge i forhold til egen risiko. Noen skyldnere prøver seg gjerne på en slik forklaring, men det er veldig sjelden bostyrer kjøper den unnskyldningen. Jeg har i hvert fall ikke sett mange slike i mine 30 år som bostyrer, sier han videre.

Dokumentere krav og grep

Stavenes er tydelig på at det er kundene som selv har krav på seg til å følge opp når faresignalene er kjent – dette er ikke et ansvar som det uten videre er riktig å pålegge regnskapsføreren. Det er da også svært sjelden at mangler i regnskapsføringen skyldes regnskapsfører.

– Det skjer likevel i noen konkursbo at noen rundt skyldner kunne hatt et ansvar i forhold til hva de har påtatt seg å hjelpe kunden med. Standard bokføring er én ting, men dersom oppdraget til regnskapsfører går ut på noe mer enn det – for eksempel rådgivning av økonomisk eller selskapsrettslig art – så kan det spille inn for ansvaret.

– Dersom du som regnskapsfører ser at en kunde er på vei til å pådra seg et ansvar overfor kreditorene, må du gi tydelig beskjed om at de nå ikke kan påta seg mer gjeld. Og det er viktig å kunne dokumentere at du har informert kunden om dette – da er regnskapsfører fri for ansvar, og eneste utfordring kan være at du kanskje har gjort arbeid som du ikke får betalt for, understreker Stavenes.

Det er ikke uvanlig at selskaper i en kritisk fase bytter regnskapfører, men i slike tilfeller viser det seg ofte at byttet skjedde fordi forrige regnskapsfører stilte spørsmål som kunden ikke kunne eller ville svare på.

– I slike tilfeller bør regnskapfører kanskje kontakte og stille spørsmål til forrige regnskapsfører. Slikt kan naturligvis skyldes legitime uoverensstemmelser, men hvis et selskap i en vanskelig økonomisk situasjon ønsker å bytte ut en seriøs regnskapsfører midt i et regnskapsår, er ikke det nødvendigvis forrige regnskapsførers feil. Og da er det ikke sikkert det hjelper med en ny regnskapsfører, for å si det sånn, sier han.

Lov og rett

Jan SørbøJan Sørbø er advokat, statsautorisert revisor og siviløkonom i RIID, som driver i Ålesund og Oslo. I høst gjester han fem steder i Norge for å holde kurset Lov og rett for næringslivet 2022, og ett av disse overføres også på nett. Her skal han ta for seg en rekke juridiske spørsmål som det kan være nyttig for bedrifter at regnskapsføreren deres har grunnleggende kunnskap om – et høyaktuelt tema i disse krevende økonomiske tider.

– Regnskapsførers eksplisitte ansvar begrenser seg i utgangspunktet til å rapportere enkelte konkrete forhold, som for eksempel dersom selskapets egenkapital er tapt. Alt juridisk ansvar for å unngå en konkurs, og for å gjøre ting riktig i en slik situasjon, ligger hos kundebedriftens styre og ledelse, sier Sørbø.

– Det implisitte ansvaret er naturligvis en annen sak. Vi har jo sett at regnskapsfører veldig ofte er flinke til å bistå kunder i vanskelige situasjoner som for eksempel konkurs. Videre ser vi jo også at i kontrollordningen som følger av autorisasjonsordningen, er én kontrollpost at regnskapsfører for eksempel gir formell beskjed dersom kunder har tapt, eller står i fare for å tape, egenkapitalen.

Sørbø forteller også at dersom et selskap går konkurs, må regnskapsfører utlevere relevant innhold som tilhører det aktuelle selskapet. Det omfatter imidlertid ikke regnskapsførers egen dokumentasjon, og ikke nødvendigvis innhold som er utarbeidet utenom offisielle regnskap og/eller perioderapporter. Regnskapsførers plikter overfor konkursboet følger av konkursloven § 18a, men det kan oppstått disputt mellom bostyrer og regnskapsfører om hva som inngår i denne bistandsplikten.

– Hvis du som regnskapsfører for eksempel har utarbeidet en kontantstrømsanalyse som en integrert del av en perioderapport, kan den også bli krevd fremlagt, avslutter han.

6 tips til regnskapsførere

  • Ikke «vær snill» med kundene dine og finn deg i at betaling uteblir. I noen tilfeller kan det være lurt å kreve betaling på forhånd heller enn i etterkant.
  • Hvis en kunde er rotete – bilag kommer sent eller uteblir – eller har tvilsomme transaksjoner, bør du sette ned foten og definere klare regler for kundeforholdet. I verste fall bør du si dem opp; ingen er tjent med ulønnsomme kunder.
  • Gi kunden beskjed dersom du ser at de er på vei til å pådra seg et ansvar overfor kreditorene, og ikke kan påta seg mer gjeld.
  • Hvis du kontaktes av nye kunder, særlig midt i et regnskapsår, bør du undersøke med deres foregående regnskapsfører om det kan være ting du burde vite om.
  • Vær nøye med at oppdragsavtalen med kundene ikke lover mer enn dere er forberedt på å holde.
  • Sørg for å dokumentere alt du informerer kundene om!