Ute av «hemmelig tjeneste»

Når stadig flere regnskapstjenester automatiseres, må regnskapsførerne bli mer synlige for kundene – om man skal kunne ta seg betalt i fremtiden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Usynlig arbeid: Tradisjonelt har regnskapsføreren vært et «nødvendig onde» som kunden knapt har sett. Når stadig flere regnskapstjenester automatiseres, må regnskapsføreren komme tettere på kunden, sier Gry Arvnes i Tet Gruppen. Foto: Leif Håvar Kvande.

Den tradisjonelle regnskapsføreren har for mange næringsdrivende vært et «nødvendig onde». Han eller hun har bistått med innrapportering av lovpålagte avgifter og sendt regnskapsrapporter til kunden uten å avstemme hva kunden egentlig har behov for. Regnskapsføreren har i mange år drevet med «hemmelige tjenester», sier Gry Arvnes, autorisert regnskapsfører og partner i Tet Gruppen.

Hun var en av nær 150 deltakere på Regnskap Norges kurs på fagdagene i Oslo, og hun er overbevist om at det fremover vil være viktigere å bli mer synlig for kunden.

– Regnskapet fører nå i større grad seg selv. Dermed blir kvalitetssikring av regnskapet vår nye arbeidshverdag.

Store endringer i arbeidsdagen

Arvnes mener automatiseringen av regnskapsproduksjon gir store og åpenbare fordeler: Sanntidsoppdatert informasjon, gode muligheter for fleksibilitet og arbeidsdeling med kunden, samt integrasjoner mot bank og andre systemer. Manuelle prosesser vil bli redusert til et minimum, og nøyaktigheten kan styrkes.

Det er viktig å vise merverdien av det vi driver med og hva tallene kan brukes til

Gry Arvnes

Alt dette skaper imidlertid store endringer i hvordan regnskapsførere må jobbe, hvordan de kan forholde seg til kunder, og ikke minst hvordan de skal ta seg betalt. Tet er en av regnskapsbedriftene som har jobbet målrettet med å tilpasse seg. I tillegg til regnskapstjenester, bistår Tet kundene med valg av IT-system, implementering, support og rådgivning, og de har alle kundene sine på skybaserte systemer.

– Systemene støtter i økende grad automatiske posteringer og løpende bokføring, og dette bringer oss tettere på kundene enn tidligere – vi er ikke usynlige lenger. Kundene har de samme skjermbildene i sitt regnskapssystem som vi har. Da blir det viktig for oss å vise merverdien i det vi driver med, og peke på hva tallene kan brukes til, sier Arvnes.

– Har vi opparbeidet tillit hos kundene, vil de rådføre seg med oss for eksempel ved likviditetsspørsmål rundt større investeringer. Nå jobber vi mye med å begeistre kundene, og det får vi til når vi klarer å vise merverdien av det vi gjør, sier hun.