Viktig sertifisering innen lønn og HR

Nikolas Adam fra Scanbio Marine Group er blant 30 deltakere som tar Regnskap Norges første sertifisering innen lønn og HR-administrasjon. – Dette er et fagfelt som har utviklet seg mye, så det gir en veldig fin trygghet å få en sertifisering, sier han.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Line Borstad (t.v.), Nikolas Adam og Monica Aamodt Moen deltar på Regnskap Norges første sertifiseringsprogram for lønns- og HR-medarbeidere. Foto: Espen Kvalheim

For et år siden overtok Nikolas Adam stillingen som HR- og administrasjonsmanager i Scanbio Marine Group AS. Selskapet er en serviceleverandør for oppdrettsnæringen, og virksomheten går blant annet ut på å samle fiskeavfall og bearbeide det til konsentrat, olje og fiskemel. Selskapet var tidligere familieeid, men ble i 2011 kjøpt av et selskap med et amerikansk PE-fond i ryggen.

Adam var regnskapssjef der i fem år før han gikk over i den nye stillingen i fjor høst, og målet er å etablere en egen personalavdeling for konsernets 110 ansatte.

Virksomheten omfatter både båter, sjøfolk og to fabrikker, samt befatning med rederibeskatning, holdingselskap-problematikk og utenlandske eiere. Dette er én av årsakene til at lønnskjøring er outsourcet til en ekstern leverandør, men Adam har erfart at det likevel er viktig å kunne fungere som et kompetent mellomledd mellom ekstern regnskapsfører og de ulike avdelingene innad i konsernet.

– Internt kan jeg «selge» hvordan vi ønsker å gjøre dette, og så fungerer jeg som en koordinator mot vår eksterne leverandør. I dagene vi nå har vært gjennom i denne første bolken av kurset, har jeg både lært nye ting og fått en bekreftelse av at sentrale deler av våre etablerte fremgangsmåter holder vann, smiler han.

Viktig kursing

Vi møter Adam på Garder kurs- og konferansesenter, på tredje dag av den første av fem samlinger i Regnskap Norges sertifiseringsprogram for lønns- og HR-medarbeidere som går fra oktober 2019 til mai 2020 (se faktaboks). Adam er autorisert regnskapsfører, og det gjelder også mange av de andre deltakerne på kurset – hvorav brorparten jobber i regnskapsbedrifter.

En annen kursdeltaker, Monica Aamodt Moen, er autorisert regnskapsfører og partner i Ecit Viken AS. Hun har sammen med et knippe andre ansatte jobbet mye med både regnskap og lønn, men er nå leder for lønnsteamet i en avdeling som etter hvert bare skal jobbe med dette.

– I konsernet vårt er lønn/HR et satsingsområde som vi ønsker å utvikle til å bli et eget forretningsområde. Vi har levert tjenester på dette området lenge, men det har alltid vært noe vi har gjort i tillegg til regnskap. Vi har sett hvor viktig sertifisering har vært for regnskapsvirksomheten, kanskje særlig innen kontrollarbeid som man ikke alltid har kunnet bruke like mye tid på når det gjelder lønn, sier Aamodt Moen.

Høyere betalingsvilje?

– Derfor er det viktig at det nå blir etablert en sertifiseringsordning som gir en faglig solid kvalitetssikring på lønnsområdet, slik at vi kan utvikle dedikerte medarbeidere og spesialister på dette fagfeltet.

Hun legger til at lønn og HR har endret seg ekstremt mye de siste årene, noe som gjør det dyrt for virksomheter å gjøre feil – samtidig som myndighetene har en stadig tiltagende kontrollvirksomhet. Dette er derfor et fagområde hvor flere regnskapsbedrifter har store ambisjoner fremover:

– Gjennomgangstonen i gruppen er at «dette skal vår virksomhet satse på». Resonnementet er nok at regnskapsbedrifter som har fokus på dette, kan vinne oppdrag hos større lønnskunder. Slike virksomheter har gjerne regnskapsfolk selv, men kanskje ikke heltidsstillinger på lønn, sier hun.

– Trolig kan betalingsviljen blant noen kunder være høyere for lønnstjenester enn den er for regnskapstjenester, men det fordrer nok langt på vei at det finnes et regime som borger for kvaliteten i kompetansen på området, slik at vi kan «kreve mer plass» for fagfeltet, sier Aamodt Moen.

Alle vil ha lønn...

Line Borstad er regnskapsfører og fagansvarlig lønn ved kompetansehuset WePe Regnskap på Bjørkelangen. Selskapet er allerede litt over 40 ansatte, men etablerer i disse dager et eget team som skal jobbe med lønns- og HR-tjenester for kundene.

– Hvis man ser regnskapsfaget under ett, er det utrolig mye vi skal holde oss oppdatert på, ikke minst på lønnsområdet. Det er ikke lenger sånn at man kan kjøre lønn bare av og til, og forvente å kunne holde seg oppdatert. Vi må spesialisere oss litt mer for å kunne levere tjenester av tilstrekkelig høy kvalitet, sier Borstad.

På fleip sier vi «alle vil ha lønn, men ingen vil jobbe med det

Line Borstad

Hun mener at det skal bli fint å kunne slå i bordet med en sertifisering som gir kompetansen et kvalitetsstempel. På sikt tror hun at dette kan bli viktig for utviklingen av lønns- og HR-adminsitrasjon som fagområde – ikke minst hva rekruttering angår:

– På fleip sier vi «alle vil ha lønn, men ingen vil jobbe med det». Det er lett å se at mange av de som kommer inn som nyutdannede ikke har viet lønnsområdet særlig oppmerksomhet. Rekrutteringsmessig er det langt enklere å få inn folk som kan regnskap enn folk som er gode på lønn, sier Borstad.

Det tror hun det kan bli slutt på nå som det etableres en sertifiseringsordning som kan gi utøverne papir på at man behersker faget.
– Kanskje blir det enda enklere om man også kan inkludere HR-kompetanse under den samme paraplyen, det tror jeg kan gjøre det mer interessant og kanskje hjelpe rekrutteringen også, sier hun.