Vil løse mva-hodepine for dine kunder innen eiendom

Alle som eier et næringsbygg vet at mva-problematikk kan være kinkig, kostbart og kritisk å få rett. Gründerselskapet Estatelab jobber med et nytt programvareverktøy som skal gjøre dette (og mere til) enklere for gårdeiere – og deres regnskapsførere.

Del
Estatelab-gründerne Erik Brustad (t.v.) og Magnus Kjølmoen vil gjøre tilværelsen enklere for alle som eier næringsbygg. (Foto: Selskapet)

Mva-spørsmål i eiendomssektoren er ikke for hvem som helst.

Se for deg at du eier et næringsbygg hvor en halv etasje står ledig. For å få inn en attraktiv leietager, går du med på å gjøre noen tilpasninger i deler av lokalet. Det koster, men den nye leietakeren driver mva-pliktig virksomhet, og du kan trekke fra inngående mva. på kostnadene forbundet med ombyggingen – så du feirer fornøyd at du sparte noen kroner der.

Fire år senere går leietakeren konkurs, men du har igjen griseflaks og finner et annet selskap som kan flytte inn i store deler av det nå igjen ledige lokalet umiddelbart – denne gang uten ny ombygging, fordi den nye leietageren har noen av de samme behovene som den forrige. Du skulle gjerne feiret også denne gangen, men regnskapsføreren din har en dårlig nyhet: Fordi din nye leietagers virksomhet ikke er mva-pliktig, må du betale tilbake deler av mva-fradraget du fikk ved ombyggingen av lokalet for forrige leietaker.

Inngående mva for påkostninger i næringsbygg skal nemlig avregnes over en tiårsperiode. Det kunne betydd at omtrent 6/10 av mva-fradraget måtte tilbakebetales, men siden den nye leietageren ikke tar over nøyaktig samme areal som den forrige, er det slett ikke sikkert at det er fullt så enkelt.

En hodepine for bransjen

– Selv om akkurat dette eksempelet er konstruert, er problemstillingen så absolutt reell nok. Det er et område hvor det er lett å tråkke feil, og da kan kostnadene bli høye. Vi jobber med en løsning som kommer til å revolusjonere måten dette håndteres på, mener Erik Brustad, CEO og medgründer i proptech-selskapet Estatelab AS.

– Vår forretningsplan er å lage programvare som på en intuitiv måte guider og hjelper brukerne, og på en enkel måte sikrer dem løpende og automatisert avregningskontroll på objektene i deres portefølje, sier han.

Selskapet holder derfor på med å programmere et skybasert verktøy som skal tilby alle som eier næringseiendom full oversikt over selskapets økonomiske og kommersielle forvaltning. Her har flere aspekter skapt store utfordringer for eiendomssektoren, og en rekke selskaper har forsøkt å hjelpe seg på hjemmesnekrede Excel-løsninger som bare delvis løser problemet før de gjerne knekker under sin egen vekt.

– I Norge har eiendomsbedrifter flest fra én til tyve eiendommer under forvaltning. Det finnes verktøy for slik næring, men de er i all hovedsak dyre, tradisjonelle dataprogrammer som må installeres lokalt og passer best for større aktører. Det er krevende problemstillinger å ta tak i, men vi ser problemstillingene på en annen måte enn eiendomsbransjen. Etter vårt syn er det absolutt plass til et skybasert system som virker under norske forhold og automatiserer viktige oppgaver på en enkel måte uten at det koster for mye, sier han.

Regnskapsforetak med på laget

Brustad forteller at Estatelab har løpende kontakt med flere fremtidsrettede regnskapsforetak som ønsker å hjelpe sine kunder på en mer effektiv måte – og dette dreier seg om mye mer enn bare mva-problematikk.

– Her handler det om ting som blant annet å automatisere daglige forvaltningsoppgaver, beregne felleskostnader og utarbeide fordelingsbrøker på leieobjekter, samt håndtere alt forbundet med det avgiftsmessige. Løsningen produserer også en rekke nyttige KPIer, og gir full oversikt over eiendommenes finansiering. Når et dedikert system håndterer alt dette, reduserer det også sjansen for at det begås menneskelige feil, sier han.

Innen eiendomsforvaltning er det nemlig svært strenge krav til at ting gjøres nøyaktig, og dette ansvaret er det til syvende og sist gårdeier som sitter på. Brustad mener at regnskapsfører, uansett om det er en intern funksjon eller en tjeneste bedriften kjøper inn, kan være en sentral bidragsyter til å sikre at dette gjøres korrekt.

– Alt dette skal dessuten faktureres på effektivt vis, og dersom felleskostnadene under året skulle vise seg å overstige budsjettet med en viss mengde, må leietakerne normalt varsles. Det å kunne automatisere slike og andre oppgaver vil være sterkt forenklende for alt innenfor den økonomiske driften, sier Brustad.