Bransjerapporten

Regnskap Norge publiserte i november 2015 årets bransjerapport. Den tar for seg utviklingen i regnskapsbransjen på overordnet nivå, og bygger på innrapporterte regnskapsdata for kalenderåret 2014.

Resultatene viser at regnskapsbransjen omsatte for totalt 12,9 milliarder i 2014, dette tilsier en økning på 6,3 prosent sammenlignet med 2013. Omsetningsøkningen var helt i tråd med trendvekst og indikerer derfor verken oppgangs- eller nedgangskonjunktur. I følge våre prognoser vil aggregert omsetningen for 2015 ligge i intervallet 13,4 til 13,7 milliarder.

Priser på regnskaps- og bokføringstjenester fortsetter å øke. I 2014 steg prisene i snitt med 4,5 prosent gjennom året.

Antall ansatte i regnskapsbransjen steg også, men veksten var avtagende. I 2014 steg sysselsettingen med 1 prosent.

Hver ansatt økte produktiviteten med 1,2 prosent, men lønnsnivået vokste enda mer. Regnskapsbransjen, som nær sagt alle andre bransjer, opplevde derfor at lønningene vokste betydelig mer enn produktiviteten. Dette er isolert sett ikke et problem så lenge økte lønninger kan forsvares med økte priser. Utfordringen er likevel at hvis kostnadsnivået blir for høyt risikerer vi at kundene ser seg om etter rimeligere alternativer.

Andelen regnskapsselskaper som oppnår et negativt driftsresultat har blitt redusert i senere år, men i 2014 økte den med 1,2 prosent til 16,5 prosent.