Hva Regnskap Norge er og gjør

Vi skaper overskudd gjennom kompetanse!

Regnskap Norge er bransjeforeningen for statsautoriserte regnskapsførere i Norge, og jobber for at regnskapsføreren blir sett på som hele Norges økonomisjef i bedriftenes økonomiske hverdag.

Sikrer kvalitet i bransjen og tilrettelegger forholdene for næringslivet

Vi jobber for å utvikle medlemmene våre; regnskapsførere og regnskapsbedrifter, for fremtiden. Regnskap Norge er ledende leverandør av kurs- og kompetanseprodukter innen økonomi. Vi driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar medlemmenes interesser, er en aktiv næringspolitisk påvirker og en viktig høringsinstans for myndighetene. Vi gir ofte innspill til utvikling og endring av lover og regler, og synliggjør utfordringene i media.

Regnskapsbransjens betydning for næringsliv og samfunn

Regnskapskompetanse er viktigere for bedrifters verdiskapning nå enn noen gang. Mer enn 400 000 virksomheter i næringslivet benytter i dag eksterne regnskapsførere. For mange små virksomheter er regnskapsføreren en viktig ressurs som sparringspartner og økonomisjef.

Regnskapsbransjen utøver en kritisk og lovpålagt oppgave for norsk næringsliv, og ivaretar myndighetenes lovkrav og øvrige krav til standarder og rapporteringer. På den måten spiller bransjen en viktig rolle når det gjelder å sikre rett innrapportering av skatter og avgifter, og gjennom det sikre den norske velferdsmodellen.

Regnskapsbransjens ledende rolle i det grønne skiftet til en sirkulær økonomi

Endelig har klimaforstyrrelsene virkelig kommet på den politiske agendaen. Det er bred enighet om at vi må omstille oss og at næringslivet er løsningen, ikke problemet. Utfordringen er at vi ikke har lover og insentiver som støtter en nødvendig grønn omstilling til et bærekraftig næringsliv.

For regnskapsbransjen er det naturlig å fortsette den aktive rollen som næringslivets nærmeste rådgiver, også i det grønne skiftet. For å kunne gjennomføre en omlegging til sirkulær økonomi i praksis, må vi utvikle finansieringsløsninger og bærekraftige forretningsmodeller som gjør grønn virksomhet lønnsom.

Omleggingen til bærekraftige forretningsmodeller påvirker både regnskap og bokføring. Vår bransje kan veilede og orientere markedet i mulighetene og kravene som følger av en sirkulær økonomi. Vi mener regnskapsførerne er de med best forutsetning for å bidra til praktiske og ryddige løsninger på dette.

Formål og misjon

Regnskap Norges formål er å skape overskudd gjennom kompetanse. Det handler både om å bidra til overskudd og energi for bransjen, være i front og være proaktive. Og det handler om å skape faktisk overskudd for medlemmene. Gjennom våre kurs og møteplasser får de kompetanse til å drive virksomheten med overskudd.

Misjonen vår er å bidra til lønnsom vekst i regnskapsbransjen i en digital hverdag.

Regnskap Norge har som mål å være Norges mest medlemsorienterte bransjeorganisasjon. Nøkkelen til suksess i det digitale skiftet er å virkelig forstå kundenes behov og forventninger, være i forkant og gi relevante råd. Det gjelder for Regnskap Norges medlemmer, og det gjelder for oss som bransjeorganisasjon. Skal vi lykkes med vår misjon må vi være Norges mest medlemsorienterte bransjeorganisasjon.

Regnskap Norges strategitrekant

Arbeidsmiljøet i Regnskap Norge

Både ledere og medarbeidere gir uttrykk for at de har det bra på jobb. Vi jobber for – og får tilbakemeldinger om at vi har – en åpen, inkluderende og engasjert kultur. Et sterkt medlemsfokus er med på å prege denne.

Våre kulturkoder:

  • VI BRYR OSS OM DE VI ER TIL FOR OG DET VI LEVERER
  • VI ØNSKER ALLTID Å BLI BEDRE
  • VI SAMHANDLER PÅ TVERS
  • VI HEIER PÅ HVERANDRE
  • VI VIL HA DET GØY PÅ JOBB

Lurer du på hvordan en gjeng overskuddsmennesker er og hvordan vi jobber?

Du er velkommen innom for en kopp kaffe i Støperigata 2 i Oslo!