Nordisk samarbeid

Regnskap Norge er medlem i Nordic Accountant Federation (NAF) som er en sammenslutning av nordiske regnskapsorganisasjoner i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Hensikten med NAF er å gi informasjon om næringens rammevilkår i de nordiske landene.

Regnskapsyrket i Norden

Regnskapsføreryrket er ganske likt i Finland, Sverige og Norge. I disse landene er regnskap og revisjon anerkjent som separate yrker. En person eller selskap er derfor ikke tillatt å utføre både regnskaps-og revisjonstjenester for samme klient. Loven regulerer revisorbransjen i alle de nordiske landene, men bare Norge har et juridisk rammeverk som regulerer regnskapsyrke. I 1993 ble det i Norge vedtatt en lov som (blant annet) stiller krav til de engasjert i regnskap og setter standarder relasjon til utdanning og erfaring.

Klientene

Et betydelig antall av skandinaviske bedrifter bruker tjenestene til profesjonelle regnskapskontorer. Undersøkelser viser at mer enn halvparten av de små og mellomstore bedrifter i Finland, Sverige og Norge bruker eksterne konsulenter for deres regnskapsbehov.

Organisasjoner

Regnskapsførerorganisasjonene i disse landene ser det som sitt hovedmål å fremme høy faglig og etisk standard blant regnskapsførere. Organisasjonene etablerer derfor blant annet forskrifter om regnskapsskikk, og arrangerer en rekke kurs og seminarer for sine medlemmer. Dette er et ledd i arbeidet med å sikre høy faglig standard i bransjen. Ytterligere informasjon om regnskapsyrke og organisasjoner i Finland, Sverige, Norge og Danmark kan fås fra sine respektive kontorer.