Regnskap Norge

Profesjon- og bransjeforening

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge.
Vi har rundt 7 600 medlemmer med autorisasjon, og majoriteten av medlemsmassen har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Vi tilbyr også studentmedlemskap og mer enn 550 studenter er for tiden medlem.

Kvalitets- og informasjonsarbeid

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

Ledende kursleverandør

Vårt viktigste kommersielle satsningsområde er kursvirksomheten, organisert via aksjeselskapet Regnskap Norge AS. Vi er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. I tillegg har foreningen sterkt fokus på å bistå medlemmene i deres arbeid med å tilby rådgivningstjenester.