Regelverk for statsautoriserte regnskapsførere

Regelverksheftet er ment å kunne medbringes overalt hvor du måtte ferdes. For en regulert bransje er det et godt råd å bruke regelverket flittig. Derfor er det også viktig å ha regelverket lett tilgjengelig.


Det kan ligge ved siden av PC-skjermen eller puttes i veska, sekken eller kofferten. 

Innhold:

 • Regnskapsførerloven
 • Regnskapsførerforskriften
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Bokføringsloven
 • Bokføringsforskriften
 • Kassasystemloven
 • Kassasystemforskriften
 • Hvitvaskingsloven
 • Hvitvaskingsforskriften
 • Etisk regelverk for regnskapsførere

Dette regelverksheftet erstatter heftet som het Regelverk for regnskapsføring, som kom i siste utgave i 2021.

Heftet er på 132 sider. 
Den foreliggende utgaven er oppdatert pr september 2023.

  

MEDLEMSPRIS: 240,00
ANDRE: 320,00

Merverdiavgift og fraktomkostninger kommer i tillegg. 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no. 

Opplys antall, firma, kontaktperson og leverings- og fakturaadresse.