Regelverk for regnskapsføring

Regelverksheftet er ment å kunne medbringes overalt hvor du måtte ferdes. For en regulert bransje er det et godt råd å bruke regelverket flittig. Derfor er det også viktig å ha regelverket lett tilgjengelig.


Det kan ligge ved siden av PC-skjermen eller puttes i veska, sekken eller kofferten. 

Innhold:

 • Regnskapsførerloven
 • Regnskapsførerforskriften
 • Plan for bachelor i økonomi og administrasjon inkl profilering regnskapsfører
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet
 • Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Bokføringsloven
 • Bokføringsforskriften
 • Kassasystemloven
 • Kassasystemforskriften
 • Hvitvaskingsloven
 • Hvitvaskingsforskriften
 • Etisk regelverk for regnskapsførere

 

Heftet er på 162 sider. 
Den foreliggende utgaven er tiende utgave, oppdatert pr november 2021.

  

MEDLEMSPRIS: 240,00
ANDRE: 320,00

Merverdiavgift og fraktomkostninger kommer i tillegg. 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no