Vilkår for abonnement og bruk av tjenesten RN digital signering

Sist oppdatert: 03.2021 

 

1 INNLEDNING 

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av tjenesten RN digital signering. 

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt. 

RN digital signering er et produkt for å innhente digital signering. Tjenesten leveres i samarbeid med Vipps ASherunder BankID og Systor Vest AS. 

BankID er en digital legitimasjon som sikrer signaturer  høyeste sikkerhetsnivå.

BankIDs signaturer er gyldige i hele Europa. 

BESTILLING, PRISER OG BETALING 

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges.  

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnementer er løpende med 3 måneders oppsigelsestid fra oppsigelsesdato. 

Abonnementet faktureres per kvartal og bruken faktureres etterskuddsvis. 

Prislisten vil være tilgjengelig på www.regnskapnorge.no 

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE 

Abonnmentet på RN Digital Signering løper til det sies opp. En oppsigelse må varsles med minst fire (4) virkedager før nye betalingsperiode inntreffer. Fakturaperioder er for 3 måneder om gangen. Meldes oppsigelse etter ny periode har startet, blir du kun trukket for den inneværende perioden og abonnementet stoppes når denne er avsluttet. 

En oppsigelse må rettes til vårt medlemssenter på e-post eller telefon. 

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. 

4 PRODUKTTILGANG 

Produktet RN digital signering er tilgjengelig på din side hos www.regnskapnorge.no  

REKLAMASJONER 

Dersom du ønsker å reklamere på tjenesten du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via e-post: medlemssenter@regnskapnorge.no  

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER 

Regnskap Norge AS sine digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av grunner som vi ikke har kontroll påRegnskap Norge AS vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter.  

Regnskap Norge AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.  

Bruker må selv sørge for umiddelbar lagring av signerte dokumenter da dokumentene slettes etter et gitt antall dager. Løsningen er derfor ikke å anse som et dokumentarkiv. 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Regnskap Norge AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold og/eller medlemskap Regnskap Norge/Regnskap Norge AS 

I leveransen av tjenesten RN digital signering benytter Regnskap Norge AS underleverandøren Systor Vest AS. Regnskap Norge AS har inngått en databehandleravtale med Systor Vest AS som sikrer personvernet i alle behandlingsledd. 

Regnskap Norge AS vil kun behandle personopplysninger som er nødvendige for å betjene kundeforholdet og for faktureringsformål, jamfør GDPR Artikkel 6, 1b). Dokumenter som er signert eller ligger klar til signering blir slettet fra systemet etter et gitt antall dager for å redusere risiko for eksponering av personopplysninger etter behandlingen.  

For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring. 

BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE 

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Regnskap Norge AS seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement. 

9 KONTAKTINFORMASJON 

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre nettsider.