Standard leveransevilkår - gjeldende for Standard oppdragsavtale, versjon 2008

Standard leveransevilkår som er tilgjengelig på denne siden er knyttet til Regnskap Norges standard oppdragsavtale fra 2008, inkludert revisjonene i perioden 2013 - 2016. 

Du finner informasjon om hvilken versjon av standard oppdragsavtale du har nederst på oppdragsavtalen (i "bunnteksten"). 

Regnskap Norges standard oppdragsavtale - versjon 2017

Den utgaven av standard leveransevilkår som er tilgjengelig på denne siden er ikke aktuell for Regnskap Norges standard oppdragsavtale versjon 2017.

I dette nyere avtaleverket er standard leveransevilkår pliktig vedlegg til oppdragsavtalen, og er ikke gjort tilgjengelig på regnskapnorge.no. 

Dersom du er kunde av regnskapsfører og har inngått oppdragsavtale basert på Regnskap Norges standard oppdragsavtale versjon 2017, må du ta kontakt med din regnskapsfører for å få tilgang på rett utgave av standard leveransevilkår dersom du ikke finner din egen utgave.