Teknologiovervåkning

Vi lever i en tid der ny teknologi og nye metoder utvikles i et akselererende tempo. Dette fører til nye måter å løse oppgaver på, noe som truer eksisterende arbeidsoppgaver, men også gir nye muligheter.

Regnskap Norges følger kommende teknologier og megatrender. Dette er en del av foreningens langsiktige arbeid for å sikre at regnskapsbransjen har de beste forutsetningene for vekst og lønnsomhet.

Regnskap Norges avdeling for teknologi og innovasjon monitorerer hva som skjer innen et bredt spekter av kommende trender.

Områder vi følger i dag

 • Plattformisering
 • Kunstig intelligens, roboter og lærende maskiner
 • Blockchain, herunder kryptovalutas betydning for regnskapsbransjen og dets underleverandører
 • Skytjenester og prosessdesign
 • Integrasjoner og API
 • Autentisering og autorisering. Herunder Bank-ID, og skille mellom person og bedrift
 • Gamefication / Gamebased learning
 • Big Data, controlling og analyse
 • IoT – Tingenes Internett og 5G
 • Sikkerhet og beredskap
 • Teknolog relatert til personopplysninger
 • Teknologidimensjonen i den sirkulære økonomien
 • Elektronisk fakturering

Formål

Målet er å forstå de ulike teknologienes påvirkningskraft, og få innsikt om mulighetene og truslene de representerer for regnskapsbransjen.  Innsikten arbeidet gir vil publiseres fortløpende som artikler på regnskapnorge.no, og særlig interessante funn vil også kunne tas med i andre fora som frokostseminarer, konferanser, webinar og lignende.

Interne prosesser

En annen motivasjon for kartleggingsarbeidet er en kontinuerlig pågående intern prosess for å drive foreningen på en effektiv og fremtidsrettet måte.

Regnskap Norge vil være i front på relevante områder; for å teste ut teknologi som kan være nyttig for medlemmene og bransjen.

Metode for innsamling av data

I arbeidet med å samle inn data benyttes mange kilder. Våre ansatte deltar på kurs og konferanser, vi gjennomfører møter med leverandører og spesialister, og oppdaterer oss ved å følge med på nye fagartikler og forskning som bidrar til økt innsikt.

Alt arbeid blir logget i systemet MS Teams, et verktøy som vi kan anbefale deg som benytter Office 365 som kontorstøttesystem.

Innovasjon

Regnskap Norge vil øke graden av innovasjonsarbeid, og teknologiovervåkningen kan gi verdifulle innspill til innovasjonsprosessen. Foreningen er i ferd med å etablere en egen innovasjonslab, hvor det skal skapes tette bånd mellom overvåkningsprosessen og innovasjonsprosessen.

Har du innspill?

Send oss gjerne innspill til teknologiområder du mener vi bør se nærmere på eller artikler vi bør lese. 

Send e-post til Regnskap Norge om teknologiovervåkning