Hvordan kan regnskapsbransjen bidra til en bærekraftig økonomi?

En omstilling av kompetanse, teknologi og systemer er ifølge et internasjonalt nettverk nødvendig.

Del
Accounting Bodies Network (ABN) er et samarbeid mellom A4S og regnskapsorganisasjoner over hele verden. Til sammen representerer ABN over 2,5 millioner regnskapsførere og studenter i 179 land.

Som medlem av Accounting for Sustainability (A4S) sitt Accounting Bodies Network (ABN) har vi både delt og fått kunnskap og kompetanse som støtter dannelsen av en bærekraftig økonomi. Men i en verden som endrer seg, blant anent på grunn av klimaendringer, tap av biologisk mangfold og ulikhet, er det stadig behov for mer.

Regnskapsyrket må tilpasse seg for å være i forkant av disse endringene. Som bransjeorganisasjon skal vi støtte deg på denne reisen.

For å markere 15-årsjubileet til ABN har vi, sammen med nettverket, utforsket hvordan profesjonen vil utvikle seg for å bidra til å bygge og støtte en bærekraftig økonomi. Prosjektet setter søkelys på tre områder:

  • Ferdigheter
  • Systemer
  • Teknologi

Innsikten fra prosjektet finner du her.

Se Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, snakke om hvordan teknologi vil påvirke yrkets utvikling:

Om Accounting Bodies Network (ABN)

A4S Accounting Bodies Network (ABN) er et samarbeid mellom A4S og regnskapsorganisasjoner over hele verden. Til sammen representerer ABN over 2,5 millioner regnskapsførere og studenter i 179 land. ABN benytter sin kollektive stemme til å styrke regnskapsførernes rolle i dannelsen av en bærekraftig økonomi.

Gjennom ABN har Regnskap Norge forpliktet seg til å bidra til et nullutslippssamfunn og rapportere på fremdriften i arbeidet vårt. Se vår rapport fra 2022