Nye nasjonale risikovurderinger for 2022

Trusselbildet mot Norge blir stadig mer sammensatt og alvorlig – norske virksomheter tar ikke situasjonen nok på alvor.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) la nylig frem sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2022.

Pressekonferansen ble innledet av Justisminister Emilie Enger Mehl. Justisministeren brukte innlegget til å oppfordre norske virksomheter til å sette seg inn i trusselvurderingene, vurdere hva dette har å si for dem og forebygge.

Vi trenger årvåkne ledere. Å beskytte Norge har aldri vært viktigere eller mer komplekst. Vi ser at norske virksomheter ikke tar denne situasjonen nok på alvor.

Sofie Nystrøm, direktør i NSM.

– Vi trenger årvåkne ledere. Å beskytte Norge har aldri vært viktigere eller mer komplekst. Vi ser at norske virksomheter ikke tar denne situasjonen nok på alvor, sier Sofie Nystrøm, direktør i NSM.

Sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, uttalte på pressekonferansen at trusselbildet mot Norge blir stadig mer sammensatt og alvorlig. Kina og Russland oppgis som de største trusselaktørene, og begge landene bruker sammensatte virkemidler, slik som bl.a. økonomiske virkemidler, desinformasjon og nettverksangrep.

Kinesiske cyberaktører blir stadig mer avanserte og sofistikerte uttalte sjef for PST, Hans Sverre Sjøvold. Antallet nettverksangrep fra Russland er også omfattende. Dette har man bl.a. sett på flere angrep mot norske universiteter. Flere norske virksomheter har også blitt utsatt for dataangrep det siste året bl.a. Nordic Choice, Amedia og Nortura.

Når det gjelder faren for terrortrusler mot Norge oppgir PST-sjefen at denne vurderes som moderat. Personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. PST vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge. Sjøvold sa også at PST det siste året har registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods. Dette er særlig relatert til konspirasjonsteorier rundt covid-19-pandemien. Det er lite sannsynlig at disse personene vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner, men det er en mulighet for at enkelte vil radikaliseres mener PST.

Direktør for NSM, Sofie Nystrøm viste i sitt innlegg til at risikoen for alvorlige cyberoperasjoner er stadig økende. Det har vært en tredobling i antall alvorlige cyberangrep siden 2019 uttaler Nystrøm. Fremmede etterretningstjenester står bak flere av disse. Mange ledere har ikke et bevisst forhold til trussel- og risikobildet og dermed heller ikke hva som er god nok sikkerhet sier Nystrøm. Sikkerhetstiltakene i bedriftene de leder er ikke dimensjonert for det reelle trusselbildet eller innføres ikke raskt nok når nye sårbarheter oppstår. Det er billigere å beskytte seg enn å rydde opp sier NSM-direktøren. Det positive er at det virker som at bevisstheten rundt cyberangrep har økt, men norske virksomheter må ha beredskapsplaner og øve på mulige angrep oppfordrer Nystrøm.

Rapportene fra Etterretningstjenesten, PST og NSM finnes her: 

Forsvaret

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

PST