Nye rutiner i KS Komplett

KS Komplett er nå oppdatert med nye rutiner og sjekklister. De siste rutinene publiseres før jul og i starten av januar.

Del
Hold deg oppdatert på endringer i KS Komplett!

Det stilles høye krav til godkjente regnskapsforetak. Samtidig viser undersøkelser at folk flest oppfatter at regnskapsbransjen er viktig for næringslivet og at den gjør en god jobb. 

Regnskap Norge er opptatt av å gjøre hverdagen til regnskapsbransjen enklere, og på samme tid opprettholde høy kvalitet i bransjen.  

Dette året har vi blant annet oppdatert KS Komplett i henhold til ny regnskapsførerlov og GRFS. I høst har vi publisert følgende rutiner og sjekklister: 

  • Ny hvitvaskingsrutine 
  • Rutine for tilbud/aksept + forståelse av oppdragsgivers virksomhet 
  • Rutine oppdragsgivers interne rutiner 
  • Oppdragsrutiner 
  • Rutine for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag 
  • Rutine for kvalitetskontroll og evaluering av oppdrag 
  • Internkontroll og evaluering av kvalitetsstyringssystemet

Nylig lanserte vi også endringsloggen for KS Komplett. Endringsloggen gjør det enkelt å holde deg oppdatert på endringer og oppdateringer. Meld deg gjerne på abonnement for å motta oppdateringer på e-post. 

Vi jobber nå med sjekkliste for virksomhetsforståelse, som tar for seg opplysninger om oppdragsgiver og virksomheten, gi tilbud, oppdragsgivers interne rutiner og systemoversikt. Vi håper å få publisert denne i løpet av få dager. I januar publiserer vi oppdaterte rutiner for hhv. oppdragsdokumentasjon og årsoppgjør. I tillegg kommer sjekklister for 1) kvalitetssikring og kvalitetskontroll samt 2) kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering. 

Krevende krav og tilpasningsmuligheter 

Det er forståelig at arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye kravet om kvalitetsstyring kan virke omfattende, spesielt for de minste regnskapsforetakene. Det krever en investering i starten. Når jobben først er gjort vil man se verdien av innsatsen.  

Merk at kvalitetsstyringen kan tilpasses virksomheten, slik at mindre virksomheter kan ha et enklere system enn større. Dette jobber Regnskap Norge med å innarbeide videre i KS Komplett, med mer tilpassede rutiner og retningslinjer.  

På hvitvaskingsområdet er imidlertid ikke reglene skalerbare på samme måte. Rapporteringsplikten tjener et godt formål, men Regnskap Norge har gang på gang reist utfordringen overfor myndighetene, om at det virkelige formålet risikerer å forsvinne i dokumentasjonskrav. 

Hvitvaskingsrutinen er et resultat av det lovverket krever. Regnskap Norge vil derfor fortsette å jobbe for forenklinger også her.