Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen

Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Torben Torbjørnsen, administrerende direktør i Intunor, snakker om bransjeglidninger mellom bank og regnskap i Regnskap Norge-podden.

Ukens gjest er administrerende direktør i Intunor, Torben Torbjørnsen. Han nøler ikke med å kommentere utviklingstrekk i regnskapsbransjen – heller ikke når det kommer til forholdet mellom bank og regnskap. Ifølge Intunor-sjefen er det nå flere nye aktører som prøver å ta en posisjon i den tradisjonelle verdikjeden i regnskapsbransjen. 

– Jeg opplever det som en stille krig mellom 3 bransjer, hvor du har regnskapsbransjen på den ene siden, softwareindustrien, da hovedsakelig med ERP-aktørene, på den andre, og så har du bankene på den siste siden. Og den krigen der, den handler om to fryktelig enkle ting: transaksjoner og kundeflaten, sier han. 

Torben ser ikke lyst på regnskapsførernes sjanser til å gå seirende ut av krigen.  

– På bank-siden har du Sparebanken og DNB, og så har du Visma og 24SevenOffice og de øvrige aktørene på software-siden. I tillegg har vi noen aktører på regnskapsbyråsiden. Så det er mye som skjer. Jeg føler at vi som regnskapsførere i utgangspunktet er svakt posisjonert til å gå inn i en kamp eller krig med de to andre aktørene. De andre aktørene har ressurser på et helt annet nivå enn det vi har, fortsetter han. 

Forbud mot produktpakker og kryssalg – eller? 

Like før sommeren publiserte Finanstilsynet et rundskriv som omtaler håndteringen av mulige interessekonflikter som oppstår når banker tilbyr regnskapsføringstjenester. Rundskrivet slår fast at banker ikke har lov å tilby et produkt eller en tjeneste under forutsetning om at kunden må bruke det eide regnskapsforetaket, eller at regnskapsforetaket krever at kunden bruker eierbanken som sin bankforbindelse. Torben opplever allikevel at flere banker gjør nettopp dette.  

– Vi vet at det som flytter kunder, det er penger. De trenger kanskje nye driftslån, skal refinansieres osv. Vi hører ofte om banker som har gitt tilsagn til lån hvis kundene flytter regnskapet til banken. Det er noe de egentlig ikke har lov til, men som de gjør på grunn  unntaket i rundskrivet. 

Unntaket gjelder i tilfeller hvor det forekommer en tilknytning mellom flere tjenester eller et samlet tilbud av flere tjenester som gir kostnadsbesparinger.   

Hvordan ruste bransjen til krig? 

På spørsmål om bransjen vil stå sterkere ved å tilby flere tjenester og komplett bistand på HR, regnskap, mva, pensjon osv., svarer Torben at bransjen i større grad må konsolidere seg.  

– Vi sliter med å ha tung nok spisskompetanse for å kunne tilby en enhetlig tjeneste til kundene. Et gjennomsnittsbyrå vil ikke klare å ha nok kompetanse til å sette opp en systemstruktur som gjør at de kan kjempe om akkurat det verdiforslaget der. 

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify   

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts   

Hør Regnskap Norge-podden på PC