Styrket satsing på forenkling gir bedriftene et konkurransefortrinn

Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Karen Kvalevåg, adm.dir. i Revisorforeningen, Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, og Anniken Hauglie, vise adm.dir. i NHO, på Forenklingskonferansen 2022.

Temaet på Forenklingskonferansen 2022 var forutsetninger for enklere og bedre regulering og betydningen av offentlig-privat samarbeid.

Næringsminister Jan Christian Vestre innledet konferansen med å redegjøre for regjeringens forenklingsarbeid. Han fortalte at regjeringen har mottatt over 140 forslag til hvordan hverdagen til næringslivet kan forenkles. En task force skal nå jobbe med å prioritere og implementere innsendte forenklingsforslag.

– Forenkling er ikke bare enkelt, sa statsråden: Men et viktig mål er at små og store bedrifter skal bruke mindre tid på byråkrati.

Han påpekte også viktigheten ved nettotenkning: – Det har begrenset effekt å redusere eksisterende kostnader hvis vi ikke samtidig forebygger nye unødvendige kostander. Det har blant annet Regnskap Norge vært veldig opptatt av, sa næringsministeren.

Ifølge næringsministeren vil en styrket satsing på forenkling gi bedriftene et konkurransefortrinn: – Våre bedrifter skal ikke konkurrere i et kretsmesterskap. De skal konkurrere i VM, og de skal vinne VM. Det må være ambisjonen for næringslivsnasjonen Norge. Det gjelder innen eksport, grønne løsninger, energi, digitalisering og effektivisering. Jeg mener også vi skal ha mål om å være best på forenkling, sa han.

Er vi rammet av evalueringsfeber?

Hilde Singsaas, generaldirektør for Direktoratet for økonomistyring (DFØ), snakket om evalueringer som forutsetning for bedre regulering. Hun stilte spørsmålet «Er vi rammet av evalueringsfeber?» Eller evaluerer vi for lite? Ifølge Singsaas er ikke målet å evaluere mest mulig, men å kanalisere ressursene riktig.

DFØ-direktøren fortalte at det er kvaliteten på evalueringene som avgjør om funnene og vurderingene er troverdige. Og hvis evalueringene skal ha en reel verdi, så må de brukes. Så hvordan kan vi få mer nytte av evalueringene? Den tidligere statssekretæren mener det handler om å tenke på evaluering så snart et nytt tiltak vurderes. Venter du, kan det være for sent i forbindelse med innhenting av data.

Småbedriftene er glemt i utformingen av lovverk

Som tidligere år, presenterte leder av Regelrådet, Sandra Riise, resultatene av rådets kartleggingsarbeid for Forenklingskonferansens publikum. Regelrådet uttaler seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser.

Regelrådet har opparbeidet seg bred erfaring etter å ha kartlagt 1 500 saker. Riise fortalte at kartleggingen viser at virkninger for næringslivet kun er omtalt i 1 av 5 saker. Videre er alternativer ikke utredet for i 60 % av sakene, mens hensynet til småbedrifter kun blir vurdert i 10 % av sakene. Ikke minst, kunne hun fortelle at kun i litt over 20 % av sakene er det foreslått forenkling.

Offentlig-privat samarbeid: En forutsetning for enklere og bedre tjenester?

Paul Chaffey, studioleder i Halogen, reflekterte rundt digitalisering og forenklinger: – Norge har et veldig godt utgangspunkt. Det er bra i Norge, sa han, og eksemplifiserte med skattemeldingen, pålogging til offentlige tjenester via ID-porten og førerkort på mobil.

– Vi sparer utrolig mye ressurser på å lage gode digitale løsninger, sa den tidligere statssekretæren. Hans poeng er at de jobbene vi skal i gang med nå, er vanskeligere enn de vi allerede har gjort. Ifølge Chaffey er det tre nivåer av vanskelig når det gjelder digitaliseringen som står foran oss:

  1. Tjenester som trenger offentlige data
  2. Utfordringer som krever samarbeid for å bli enige om mål, tiltak og rekkefølge
  3. Tverrsektorielle floker og livshendelser som krever et større systemlikk

Se opptak av Forenklingskonferansen 2022 her.

Forenklingskonferansen

Forenklingskonferansen arrangeres av Næringslivets Hovedorganisasjon, Den norske Revisorforening og Regnskap Norge.