Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Veiledningen er utarbeidet etter mal for atferdsnormer i henhold til EUs regelverk, og har som mål å gi retning på områder regnskapsfører treffer i sin gjennomføring av regnskaps- og lønnsoppdrag.

Når skal den brukes?

Regnskapsbransjen består av virksomheter som i næring fører regnskapet for andre. I tillegg til å være behandlingsansvarlig for personopplysninger i egen virksomhet, er virksomhetene databehandlere for et stort antall oppdragsgivere gjennom utføring av regnskaps- og lønnsoppdrag. I all vesentlighet er data som behandles regnskapsopplysninger for å utføre oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen og utarbeide oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, men dataene kan også inneholde personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger i regnskapsførervirksomheter er ganske ensartet, slik at det er nyttig å etablere en atferdsnorm for regnskapsbransjen.

Formålet med denne veilederen er å beskrive rutiner og intern kontroll for å sikre etterlevelse av kravene i personopplysningsloven når regnskapsførervirksomheten utfører et regnskaps-, lønns- eller rådgivningsoppdrag for sin oppdragsgiver. Normen er derfor ikke rettet mot regnskapsførervirksomhetens rolle som behandlingsansvarlig for egne personopplysninger - som eksempelvis opplysninger om egne ansatte og om personer hos sine oppdragsgivere.

Vi henviser også til dokumentene i KS Komplett; risikoanalyse (dokument 1.1.1.2), kartleggingsverktøy (dokument 1.1.1.2.2) samt mal for databehandleravtale (dokument 2.4.1.1.5).

Bidra til å gjøre veilederen bedre

Vi tar gjene i mot innspill til nye temaer i veiledningen eller ønsker om utfyllende beskrivelse på eksisterende temaer. Send gjerne en epost til fagsupport@regnskapnorge.no så ser vi nærmere på det.

 

Last ned veileder via linken til høyre.