Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold

Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.

Del

Veiledningen er på to sider, og tar for seg:

  • status på innrapporteringer
  • eksempler på mistenkelige forhold som er innrapportert av regnskapsførere
  • hvilke vedlegg som kan være relevante til en MT-melding
  • eksempel på god innrapportering

Du finner veiledningen her, se lenke datert 5. juni under overskriften «Informasjonsskriv».

Informasjonsskrivet er utarbeidet med bakgrunn i samarbeid mellom Økokrim og Regnskap Norge.