Ny hvitvaskingsrutine i KS Komplett

Vi anbefaler at alle regnskapsforetak bytter ut den gamle rutinen med den nye.

Del

Det er omfattende endringer, og mange av disse handler om forventninger som Finanstilsynet har tatt opp i rundskriv 4/2022. 

Vi har også gjort noen strukturelle endringer: 

  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering er flyttet ut av hovedrutinen og inn i eget dokument. Denne er ment å være et dokument som brukes aktivt ved endringer, både i kundemassen, teknologi og tjenesteleveransene. 
  • Kundetiltaksskjema er flyttet over i Excel, og inkluderer nå en mer omfattende risikovurdering, skjema for forsterkede og forenklede kundetiltak, momenter relatert til løpende oppfølging og indikatorlister for hhv. hvitvasking og terrorfinansiering. 

Hovedrutinen inneholder ikke mange innfyllingsfelter, men husk likevel å tilpasse rutinen til egen virksomhet.

Virksomhetsinnrettet risikovurdering er mer utfyllende enn tidligere, og denne er det helt nødvendig å tilpasse egen virksomhet. Dette gjelder for regnskapsforetaket.

I kundetiltaksskjemaet har vi samlet alt som gjelder det enkelte oppdrag, se arkfanene nederst i skjemaet. Dette er altså dokumentet som gjelder på kundenivå. I tillegg kommer egenerklæringene.

Vi kommer med en tilpasset versjon av hovedrutinen for enkeltpersonforetak og brukere av AML-systemer som RN Kundesjekk senere.

Kurs om den nye rutinen

Vi har stedlige kurs om den nye rutinen i flere byer, og i tillegg streamer vi fra kurs 16. november. Se lenke til høyre.

I tillegg finner du nettkurset her

Undersøkelse

Hva bør du som regnskapsfører følge opp under løpende oppfølging av oppdraget? Dette er tema i en undersøkelse som pågår i regi av NHH.

Har du ikke svart på undersøkelsen? Vi setter stor pris på deltakelse. Det tar inntil 10 minutter å svare.

Du finner undersøkelsen her.