20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten opplyser at mellom 15 000 til 20 000 arbeidsgivere som antas å ha OTP-plikt, ikke oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen. I april sender Skatteetaten ut et informasjonsbrev til arbeidsgivere som har oppgitt i a-meldingen at de har arbeidstakere. Arbeidsgivere som mottar brevet, bør kontakte sin regnskapsfører.

Hvis du som arbeidsgiver er pålagt å ha pensjonsavtale som sikrer arbeidstakere alderspensjon, i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), må du:

  1. Opprette pensjonsavtale for dine arbeidstakere.
  2. Melder inn hvilken pensjonsinnretning du har avtale med i a-meldingen.

Hvem må opprette pensjonsavtale?

Foretak er pålagt hvis de oppfyller minst ett av disse vilkårene:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Les mer om arbeidsgivers plikt om OTP her.

Oppgi opplysninger om pensjonsinnretning i a-meldingen

Som arbeidsgiver er du pliktig til å melde inn hvilken pensjonsinnretning du har avtale med. Pensjonsinnretningens organisasjonsnummer skal rapporteres månedlig i a-meldingen, i tillegg til avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjon.

Les mer om rapportering i a-meldingen her.