Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger

Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som betyr at alle foreldre får mulighet til å utsette uttak av foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem bedre.

Med denne endringen fjernes den såkalte fedrekvotefellen, som har medført at en av foreldrene har mistet opptjente rettigheter og gått glipp av foreldrepenger de egentlig har hatt krav på.

Hovedregelen om at retten til foreldrepenger og størrelsen på disse skal vurderes på det tidspunktet foreldrene starter sitt uttak videreføres, og er nå lovfestet.

Prop. 127 L (2020-2021), Innst. 480 L (2020-2021), Lovvedtak 145 (2020-2021)