Disse reglene gjelder ved permittering grunnet streik

Her oppsummerer vi det du trenger å vite om permitteringsvarsel og lønnsplikt ved streik.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Når ansatte er tatt ut i streik oppstår det ofte behov for permitteringer, både i den streikerammede virksomheten og hos andre virksomheter som blir påvirket av konflikten. 

Retten til å permittere er basert på tariffavtaler, og sentralt står Hovedavtalen mellom LO og NHO som også gir retninger for arbeidstakere som ikke er bundet av avtalen. 

I utgangspunktet plikter arbeidsgivere å fortsette driften så langt det er mulig til tross for streiken, men dersom gjenværende arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte kan de permitteres.  

Permitteringsvarsel ved streik i egen virksomhet 

Ved streik i egen virksomhet gjelder den vanlige varslingsfristen jf. Hovedavtalen §7-3-1. Ansatte har krav på permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen blir iverksatt. Bedriften må fortsatt konferere med tillitsvalgte før det kan gis varsel om permittering. 

Ved fare for streik i egen virksomhet, kan arbeidsgiver gi et betinget permitteringsvarsel jf. Hovedavtalen §7-5. Når det er klart at streik skal iverksettes og hvilke arbeidstakere som er tatt ut i streik, skal den enkelte varsles så snart som mulig. 

Permitteringsvarsel ved streik i annen virksomhet 

Det er ingen bestemt varslingsfrist i virksomheter som må permittere på grunn av streik/konflikt i en annen bedrift. 

Permitteringer må allikevel drøftes med tillitsvalgte, og bedriften plikter å gi det varsel som er mulig jf. Hovedavtalen §7-3 punkt 4. Dette betyr at tillitsvalgte må forhandle seg frem til rimelige varslingsfrister. 

Utenom varslingsfristens lengde gjelder de alminnelige regler for permittering. 

Hvordan blir arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering på grunn av streik? 

Hovedregelen om at arbeidsgivere har en lønnspliktperiode på 15 arbeidsdager ved permitteringer gjelder ikke når permitteringen er en direkte følge av arbeidskamp/streik.  

Ved permitteringer som skjer på grunn av streik har arbeidsgiver ingen plikt til å betale permitteringslønn, jf. Permitteringslønnsloven §3 siste ledd. Dette gjelder både når det er streik i egen virksomhet og ved streik i andre virksomheter. Arbeidsgiver må fortsatt betale lønn som vanlig i varslingsperioden. 

Hvordan blir det med dagpenger? 

Ansatte som permitteres som en direkte følge av streik i egen bedrift eller annen bedrift kan ha rett til dagpenger fra første dag. Dette gjelder kun dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke påvirkes av streikens utfall.  

Arbeidstakere i streik har ikke rett til dagpenger fra NAV. 

For informasjon om dagpenger for ansatte som er permittert på grunn av streik, se detaljert beskrivelse fra NAVs sider  

Permittering på grunn av streik kan være en frustrerende og utfordrende situasjon for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Ved å kommunisere tydelig og ha god kjennskap til reglene som gjelder, kan bedriften og ansatte håndtere situasjon på en best mulig måte. 

For mer informasjon se: