Nye innstramninger for bemanningsbransjen

Fra årsskiftet må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å drive lovlig utleie.

Del

Bemanningsbransjen har opplevd store endringer i 2023. Nå etablerer Arbeidstilsynet en kontrollmulighet for foretak som ønsker å kjøpe bemanningstjenester fra godkjente foretak. Når du fra nyttår skal leie inn en vikar, kan du søke opp godkjente bemanningsforetak på Arbeidstilsynets hjemmeside.  

Målet er som tidligere, å gjøre det lettere å finne de seriøse aktørene og samtidig luke ut de useriøse. Arbeidstilsynet har fra før blant annet et offentlig register for vaskefirmaer(renholdregisteret) og for godkjente bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Hva skal dokumenteres? 

Bemanningsforetak må dokumentere at de følger det regelverket som fins i dag.  Et elektronisk skjema blir tilgjengelig i november, slik at de som har alt på plass, ikke skal bruke mye tid på å få godkjenningen.  

Foretaket skal dokumentere: 

  • Registrering i enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos Skatteetaten.
  • Foretaket må være registrert med arbeidstakere i Aa-registeret. 
  • Foretak som ikke er registrerte AS eller foretak i EØS-området, må stille en garanti fra bank eller forsikringsselskap. Minimum 30.000 kroner. Det legges opp til at garantien kan løses med en kontoutskrift fra bank.
  • Utenlandske foretak uten fast driftssted i Norge må dokumentere hvem som er representanten i Norge.
  • I tillegg må foretakene kunne dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler med de ansatte og yrkesskadeforsikring.

Ordningen krever en fornyelse hvert år. I tillegg innkreves ett gebyr for å være oppført i ordningen. Gebyret skal dekke kostnadene til å drifte registeret. Dette er ikke en ukjent ordning for regnskapsfører eller revisor, som drifter egen autorisasjonsordning på samme måte. 

I løpet av 2024 kommer Arbeidstilsynet til å gjøre kontroller for å se om bemanningsforetakene følger opp kravet. De som ikke følger kravet, risikerer overtredelsesgebyr. I tillegg vil den utleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos foretaket hen er utleid til.