Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen

Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2022, viser at gjennomsnittlig fastlønn for autoriserte regnskapsførere i 2022 er 5,9 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittlig tjener en autorisert regnskapsfører 758 171 kr i år, mot 716 033 kr i fjor.

Her finner du lønnskalkulator for 2022 (NB! krever pålogging)

Lønnsveksten er høyest blant respondenter i aldersgruppen «60 år eller mer», som har opplevd en økning på over 7 %. Statsautoriserte regnskapsførere mellom 30 og 49 år har en lønnsvekst på over 6 %. Kun resultatene for aldersgruppen «under 30 år» regnes som ikke signifikant. Årsaken er få respondenter.

  2021 2022 Endring i prosent Signifikant (95 % KI)
   Totalt gjennomsnitt 716 033 758 171 5,9 % Ja
         
   Under 30 år 589 652 620 358 5,2 % Nei
   30-39 år 668 021 710 454 6,4 % Ja
   40-49 år 733 299 781 132 6,5 % Ja
   50-59 år 747 699 781 738 4,6 % Ja
   60 år eller mer 729 163 781 853 7,2 % Ja

Betydelig høyere enn tidligere år

Lønnsveksten i 2022 er betydelig høyere enn tidligere år.

Det er rimelig å anta at inflasjon, økte renter og ikke minst et kokende arbeidsmarked gir seg utslag i den høye lønnsveksten. – Det er arbeidstakers marked, og for mange arbeidsgivere er lønn svaret på rekrutteringsutfordringen. Også regnskapsbransjen kjenner på presset fra markedet, som delvis kan forklare den høye lønnsveksten, sier Rune Aale-Hansen: – Samtidig ser vi også at andre elementer også er viktig for ansatte – blant annet god mulighet for kompetanseutvikling.

– Dessuten kan vi ikke komme bort fra at alle piler peker oppover for regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. I tillegg øker prisene på regnskapstjenester og antallet autoriserte regnskapsførere fortsetter vokse.

  Siste 10 år Siste 6 år Siste 3 år Siste år
Endring målt ved gjennomsnittslønn 3,5 % 3,8 % 4,3 % 5,9 %
Endring målt ved medianlønn 3,7 % 3,8 % 4,5 % 5,3 %

Frynsegoder kommer i tillegg til fastlønnen. Ifølge lønnsundersøkelsen er mobiltelefon, julebord, utdanning og kurs, pensjonsordninger, helseforsikring, gruppelivsforsikring og hjemmekontor blant de mest utbredte godene i regnskapsbransjen.

Om Regnskap Norges lønnsundersøkelse

Regnskap Norges lønnsstatistikk gir et mer nyansert og helhetlig bilde av nivået på lønnsytelser blant autoriserte regnskapsførere. Statistikken er basert på vår årlige lønnsundersøkelse som sendes ut til foreningens omtrent 8 000 statsautoriserte personmedlemmer. Årets undersøkelse fikk meget god oppslutning. Den ble besvart av 2 076 statsautoriserte regnskapsførere.