Solid lønnsvekst blant statsautoriserte regnskapsførere i 2023

Årets lønnsundersøkelse viser at gjennomsnittlig lønnsnivå i 2023 er 5,1 prosent høyere enn i fjor.

Del

Gjennomsnittlig fastlønn i 2023 for statsautoriserte regnskapsførere er 797 214 kroner. Gjennomsnittslønnen inkluderer alle stillingsnivåer.

Lønnsveksten blant statsautoriserte regnskapsførere er 5,1 % høyere enn i 2022, og helt i tråd med lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet (5,2 prosent i 2023).

Lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmer og krever pålogging. Du finner hele statistikken her.

Nyhet: Forventet startlønn i regnskapsbransjen

Nytt av året er at vi har estimert forventet startlønn i regnskapsbransjen, for medarbeidere uten statsautorisasjon. Her ser vi også på den historiske utviklingen tilbake til 1994.

Resultatene viser at forventet startlønn inneværende år er mellom 508 000 og 520 000 kroner.

Rekordmange mottar frynsegoder

Andelen som mottar frynsegoder og/eller naturalytelser er rekordhøye. For eksempel ser vi at hjemmekontor/fjernarbeid er på fremmarsj. Det samme gjelder utdanning og kurs i arbeidsforhold.

Dette kan ses i sammenheng med at det er utfordrende å rekruttere nye medarbeidere. Én løsning er å strekke seg lenger for å beholde eksisterende ansatte.

Lønnskalkulator for statsautoriserte regnskapsførere

Vi anbefaler at du benytter lønnskalkulatoren i Excel for å få innsikt i hva som er forventet gjennomsnittlig lønnsnivå for personer med din bakgrunn og erfaring.

For å få et godt utbytte av statistikken er det viktig at du forsøker å finne et relevant sammenligningsgrunnlag. Det er stor variasjon i lønnsnivåer. Vi ser at størrelsen på lønnsslippen varierer til dels betraktelig etter blant annet stillingsnivå, personalansvar, geografi og bransjetilhørighet.

Lønnskalkulatoren er tilgjengelig for medlemmer her.