Nytt avstemmingsskjema for merverdiavgift i KS Komplett

Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye MVA-meldingen er bygget opp basert på 25 SAF-T MVA-koder. Det er aggregerte tall for bokførte transaksjoner per standard SAF-T MVA-kode som skal rapporteres. Utgående og inngående MVA beregnes og rapporteres basert på bokførte transaksjoner.

Vi har utarbeidet to skjemaer for avstemming av merverdiavgift med 6 terminer:

  • KG MVA 2022 6 terminer
  • KG MVA 2022 6 terminer for automatisk avstemming

Forskjellen på de to skjemaene er at skjemaet «KG MVA 2022 6 terminer» også inneholder avstemming av inngående merverdiavgift (Arkfane 4). Det er ikke alle systemer som vil ha funksjonalitet for automatisk utfylling av denne, og da vil «KG MVA 2022 6 terminer for automatisk avstemming» alternativt benyttes.

Når en benytter skjema for avstemming av inngående avgift bør en være oppmerksom på at det vil kunne oppstå differanse mellom sum postert på en konto i perioden og sum grunnlag for inngående merverdiavgift i perioden dersom det ikke benyttes «rene kontoer». Avstemmingen vil likevel kunne gi en sannsynliggjøring for beregnet inngående avgift.

Nytt i MVA-meldingen er at det på noen koder skal brukes spesifikasjoner med angivelse av beløp for å gi ytterligere informasjon om enkelte hendelser. Følgende skal rapporteres på egne linjer i MVA-meldingen, og gir informasjon om hvor mye av henholdsvis utgående og inngående merverdiavgift som vedrører:

  • Uttaksmerverdiavgift
  • Tap på krav
  • Justering
  • Tilbakeføring av MVA

Dette har vi tatt hensyn til i avstemmingsskjemaets arkfane 2. Det er lagt inn notat med henvisning til lovbestemmelsen samt notat som viser hvilke kontoer disse spesifikasjonene normalt sett er bokført på.

Totalavstemming av merverdiavgift

Det følger av dagens GRFS 5.9.3 at det bør foretas totalavstemming av merverdiavgift i MVA-meldinger mot grunnlag for utgående og inngående merverdiavgift på årsbasis. I kommentarutgaven til denne bestemmelsen står det imidlertid at «Standarden krever at det i tillegg til de avstemmingene som fremgår av GRFS punk 5.8.3.2 skal foretas en totalavstemming av merverdiavgift på årsbasis.»

De som ikke velger å benytte avstemmingsskjema for avstemming av grunnlag for inngående merverdiavgift (KG MVA 2022 6 terminer for automatisk avstemming), bør som minimum ta ut en rapport fra regnskapssystemet ved årsslutt for totalavstemming av inngående mva, jf. GRFS kommentaren «Avstemming av regnskapsstørrelser innebærer å verifisere eller kvalitetssikre at regnskapsførte størrelser er i samsvar med underliggende dokumentasjon og at regnskapsførte størrelser synes rimelige og sannsynlige.»

Det er lagt inn 6 terminer for avstemming av inngående mva for de som foretar periodiske avstemminger.