Kvalitetsstyring i KS Komplett

I KS Komplett finner du nå mal for kvalitetsstyringssystem.

Del

I den nye regnskapsførerloven som gjelder fra 1. januar i år er det en nyvinning i § 4-1 annet ledd, hvor det stilles krav om at regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring.

I KS Komplett er første versjon av et system for kvalitetsstyring lagt ut. Denne baserer seg på veiledningen vi la ut i forrige uke.

Merk at det er viktig å tilpasse kvalitetsstyringssystemet til egen virksomhet. Det må derfor påregnes en del arbeid med å tilpasse opplegget, slik at kvalitetsstyringssystemet blir deres eget.

KS Komplett finner du her.