Praksiskravet i regnskapsførerloven - overgangsregelen er utvidet

Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I ny regnskapsførerlov, som trådte i kraft fra 1. januar 2023, kom det inn et nytt praksiskrav for å bli statsautorisert regnskapsfører. Det nye kravet innebærer at minst ett år av praksisen skal gjennomføres etter endt utdanning, jf. regnskapsførerloven § 3-2 første ledd siste setning. I motsetning til for praksisens varighet ble det ikke fastsatt overgangsregel til dette nye kravet. Det har medført at søkere som ferdigstilte sin utdanning før 1. januar i år, men som av ulike grunner ikke fikk sendt søknad om autorisasjon før årsskiftet har fått avvist godkjenning selv om praksiskravet har vært oppfylt for øvrig. 

Regnskap Norge har ment at det er urimelig. Vi tok derfor tidlig kontakt med Finansdepartementet med oppfordring om å utvide overgangsregelen til også å gjelde kravet om ett års praksis etter endt utdanning.

Dette har vi nå fått gehør for ved at det er tiløyd et nytt annet ledd i overgangsregelen i § 4 i regnskapsførerforskriften

Endringen innebærer at personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 ikke trenger å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt av praksisen ikke er eldre enn fem år. 

Den nye overgangsregelen vil også gjelde for alle som har en søknad under behandling, selv om søknaden er sendt inn før 1. juli 2023.