SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett

48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

SVs har fremlagt sitt alternative statsbudsjett 2023 som vil utgjøre grunnlaget for partiets forhandlinger med regjeringen om det endelige budsjettet for 2023

SVs alternative budsjett inneholder blant annet følgende skatteskjerpelser:

  • Øke selskapsskatten fra 22 % til 23 %.
  • Satsøkninger i trinn 1 og 2 i formuesskatten, samt innføre nytt trinn 3 med sats 1,7 % for formue over kr 100 mill.
  • Fjerne aksjerabatten ved formuesverdsettelsen av aksjer.
  • Fjerne verdsettelsesrabatten primærbolig verdi over kr 10 mill.
  • Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,6 til 2,18. Utbytteskatten vil dermed i praksis bli 48 %.
  • Satsøkninger i trinn 3, 4 og 5 i trinnskatten på lønnsinntekter mv.
  • Innslagspunkt trinn 5 reduseres fra 2 mill. kroner (2022) til 1,5 mill. kroner.

Etter Regnskap Norges beregninger vil de foreslåtte økningene gi følgende endringer i marginalskatten på lønns- og utbytteutdelinger fra selskap til personlig eier (regjeringens forslag om 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner er ikke hensyntatt i beregningene):

  • Marginalskatt lønn ekskl. arbeidsgiveravgift: 56,9 % (2022: 47,4 %)
  • Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift: 62,23 % (2022: 53,9 %)
  • Marginalskatt utbytte (skatt selskap/eier): 59,93 % (2022: 49,46 %)