Etterlyser forenklinger for næringslivet

Regjeringen foreslår få forenklinger av administrative byrder for næringslivet i sitt forslag til statsbudsjett lagt frem 6. oktober.

Del
– Vi registrerer i forslaget til statsbudsjett at regjeringen kommenterer målet om forenkling. Ambisjonen er god. Dessverre savner vi flere og mer konkret handling, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Vi er halvveis i stortingsperioden der regjeringen har lovet å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner. Så langt er resultatet 160 millioner kroner. Samtidig fortsetter kostnadsbyrdene for næringslivet å øke, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

– Mens folk kjenner på lommeboka at renter og priser stiger, har næringslivet de siste årene kjent på at skatter og avgifter har steget, ikke minst den famøse økningen av arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750 000 kroner. Næringslivet kunne tålt disse økte kostnadene dersom administrative byrder samtidig ble redusert, slik regjeringen har ambisjoner om. Dessverre har regjeringen tatt med en hånd uten å gi med den andre, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

– Denne utfordringen er spesielt stor for landets små og mellomstore bedrifter, som gjerne har små marginer. Hver måned og hvert kvartal dette året har vi sett en økning i antall konkurser. Vi er bekymret over at tempoet på forenklingsarbeidet ikke går raskere.

– Regjeringen følger riktig nok opp noen svært etterlengtede forslag ved at grensen for utgiftsføring av driftsmidler øker fra 15 000 til 30 000 kroner. Det foreslås også en endring som gjør at beregningen av formuesverdien for næringseiendommer treffer bedre. Regjeringen varsler også forslag som skal forenkle innkrevingsprosessene. Dette er bra, og er forslag som Regnskap Norge selv har lagt frem, sier Aale-Hansen: – Utfordringen er likevel at forenklingsarbeidet går for sakte. Regjeringen har dårlig tid. Veien fra 160 millioner til 11 mrd. er lang. Nå forventer vi fortgang i forenklingsarbeidet.

Det enkle er ofte det beste

– Regnskap Norge har levert en rekke forenklingsforslag til regjeringen. Få av disse er av politisk karakter, men krever faglig innsats. Et eksempel som hele det politiske miljøet kjenner godt nå, er de kompliserte reise og diettreglene. Vi har beregnet at forenklinger på dette området alene kan redusere administrative byrder med opptil 4,5 milliard kroner. I tillegg blir reglene lettere å etterleve, påpeker Aale-Hansen.

– Vi registrerer i forslaget til statsbudsjett at regjeringen kommenterer målet om forenkling. Ambisjonen er god. Dessverre savner vi flere og mer konkret handling. Regjeringen må huske at 99 % av norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter. Det er disse som utgjør kjernen i lokalt næringsliv og arbeidsplasser over hele landet. Vi har ikke råd til at konkursene fortsetter å øke. Har vi?

– Vi registrerer for øvrig at regjeringen «legger vekt på gode beslutningsgrunnlag før nye reguleringer vedtas. Regelrådet vurderer kvaliteten på konsekvensvurderinger før næringsrelatert regelverk blir vedtatt». Dette er bra, men stemmer ikke med næringslivets erfaring knyttet til den midlertidige arbeidsgiveravgiften og lakseskatten. Her er det forbedringspotensial, avslutter Regnskap Norge-sjefen.