Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Hurdalsplattformen ble det foreslått å innføre moms på beløpet over 600.000 kr ved salg av nye elbiler. Salgssummen under beløpsgrensen skulle fortsatt være fritatt. Forslaget møtte mye kritikk, spesielt fra Regnskap Norge.

Hovedinnvendingen var at det ville medføre et nytt- og vanskelig håndterbart prinsipp i merverdiavgiftsretten om man skulle både frita- og avgiftsberegne én og samme vare. Forslaget ble antagelig av den grunn ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen har i revidert statsbudsjett 2022 lagt frem et nytt forslag for å gjøre de billigste elbilene tilsvarende rimelige som med et momsfritak.

Forslaget

Forslaget, som skal sendes på høring, går ut på å fjerne momsfritaket for kjøp av elbiler, slik at alle elbiler blir avgiftspliktige med 25 %. Samtidig foreslås det å innføre en tilskuddsordning som gir 20 % tilskudd fra ENOVA ved kjøp av ny elbil, slik at støttebeløpet begrenses oppad til 125.000 kr.

Tilskuddsordningen innebærer at dersom elbilen koster 625.000 kr (ink. mva), så er støttebeløpet 125.000 kr, altså det samme som om elbilen hadde vært fritatt for mva. Koster bilen mer enn 625.000 kr, så får man fortsatt bare 125.000 kr. i støtte.

En generell tilskuddsordning?

Det er ikke skrevet noe i stortingsmeldingen om hvorvidt tilskuddsordningen skal gjelde både for privatpersoner og for næringsdrivende. Gjelder ordningen generelt, er den i så fall gunstigere for næringslivet enn om det hadde blitt innført merverdiavgift på elbiler med lav sats (12 %), eller om regjeringen hadde gått videre med det opprinnelige forslaget.

Bakgrunnen er at næringsdrivende, utenom de som driver med persontransport eller leier ut kjøretøy, ikke har fradragsrett for mva. ved kjøp av personbiler. Om ordningen gjelder generelt, vil også næringsdrivende slippe-, eller betale mindre mva., når de kjøper elbil.

Hva med avgiftshåndteringen ved leasing av elbiler?

Det får vi ikke noe svar på i det reviderte budsjettet, utover at det skal innføres en tilskuddsordning for leasing også. Etter det opplyste skal det i høringsbrevet utredes hvordan leasing av elbiler skal likestilles med kjøp.

Regnskap Norge bidro med å stoppe forslaget i Hurdalsplattformen 

Forslaget i Hurdalsplatformen var som nevnt svært lite gjennomtenkt. Regnskap Norge var umiddelbart ute med kritikk av forslaget og fikk gjort til kjenne de praktiske og rettslige utfordringene med å både frita og avgiftsberegne elbiler. I det reviderte budsjettet understøtter Departementet dette ved å vise til at å åpne for et «bunnfradrag» i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften "ville være et helt nytt element i merverdiavgiftavgiften, og vil være prinsipielt uheldig og praktisk krevende."