Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp

Regnskap Norge støtter Finansdepartementets forslag om krav om bankkonto for at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløp på skatt og avgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har sendt forslaget på høring. Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2024.

Regelverket i dag

Når skatteyter har betalt inn for mye skatt, eller har penger til gode over mva-meldingen, plikter Skatteetaten å utbetale beløpet så snart som mulig, selv om ikke skatteyter har gitt opplysninger om bankkontonummer. Det påløper rentegodtgjørelse dersom beløpet ikke blir utbetalt i tide.

Når skatteyter ikke har registrert et bankkontonummer, forsøker Skatteetaten å finne dette ved å se på hva banken rapporterer om konto for den skattepliktige. Dersom Skatteetaten ikke finner et bankkontonummer, må utbetaling gjennomføres på andre måter – vanligvis i form av utbetalingskort eller utenlandssjekker.

Gebyrene alene for sistnevnte utbetalingsmåter, var i 2020 1,35 mill. kr. I tillegg er det forbundet mye arbeid med å spore opp adresser og behandle utbetalingssjekker som ofte kommer i retur.

Forslår å stille krav om konto for utbetaling

Departementet foreslår å stille krav om at skatteyter skal ha gitt opplysninger om bankkontonummer for at Skatteetaten skal ha plikt til å gjennomføre utbetalingen. Er det ikke registrert kontonummer, forslår også departementet å oppheve retten til rentegodtgjørelse.

Samtidig åpnes det likevel for utbetaling til personlige skatteytere som ikke har konto, dersom særlige forhold tilsier det. Skatteyter må i så fall selv ta kontakt med Skatteetaten og anmode om utbetaling  på annet vis. Unntaket er ikke foreslått å gjelde for næringsdrivende.

Regnskap Norges høringssvar

De aller fleste disponerer en konto som kan benyttes til utbetaling av skatt eller avgift. I likhet med Finansdepartementet, ser vi ingen legitime grunner til at næringsdrivende ikke skal kunne registrere en bankkonto. Personlige skatteytere som av særlige grunner ikke disponerer en konto, kan søke om å få utbetalt tilgodehavende på utbetalingskort eller utenlandssjekk.

I lys av det ovennevnte og de administrative kostnadene som Skatteetaten unngår, støtter Regnskap Norge forslaget. I vårt høringssvar har vi imidlertid forutsatt at Skatteetaten informerer godt om regelendringen, samt at skatteyter enkelt kan registrere kontonummer på Skatteetatens hjemmesider.