Fra 2021 skal RF-1359 fylles ut for alle finansielle produkter

Nytt fra 2021 er at det skal opplyses om inntekter innenfor fritaksmetoden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tidligere år har det kun vært plikt til å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter utenfor fritaksmetoden. Fra 2021 skal det også opplyses om inntekter innenfor fritaksmetoden. 

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som i inntektsåret har hatt gevinst, utbytte og/eller tap på aksjer og andre finansielle produkter.

Kilde: Skatteinfo, nr. 1 – Februar 2022 (Skatteetaten)