Husk avdragsfristen 31. mars for betalingsutsatte skatter og avgifter

Retten til å betale i avdrag opphører dersom én enkelt betalingsfrist ikke overholdes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter tre måneders «avdragspause» i desember, januar og februar gjelder det å huske avdragsfristen med forfall 31. mars, for betalingsutsatte skatter og avgifter som følge av koronasituasjonen. Fristen gjelder for betalingsutsettelser som ble gitt i perioden frem til 30. juni 2021.

Retten til å betale i avdrag opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes. Oversittelse av fristen for én innbetaling er nok til at man faller ut av ordningen, uten mulighet til å returnere. I tillegg påløper ytterligere forsinkelsesrente.

Betalingsutsettelser som ble gitt i perioden frem til 30. juni 2021

Avdragsfristen 31. mars gjelder for betalingsutsettelser som ble gitt i perioden frem til 30. juni 2021. Disse utsatte kravene kunne deretter betales i tolv avdrag i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022.

Som følge av omikronutbruddet i desember 2021 og de nye koronarestriksjonene dette medførte, ble avdragene i desember, januar og februar forskjøvet med 3 måneder, slik at tredje avdrag først skal betales 31. mars 2022.

De resterende avdragene forfaller deretter månedlig, og siste avdrag under ordningen er dermed forskjøvet til 30. desember 2022.

Betalingsutsettelser for krav med forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022

Som følge av omikronutbruddet ble det også vedtatt en ordning med betalingsutsettelse for krav som forfaller i perioden 1. januar til 31. mars 2022. Første avdrag for disse kravene er 31. mai 2022.

For bedrifter som allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021, så vil de nye kravene tas inn i den eksisterende avdragsordningen fra og med avdraget som skal betales 31. mai 2022. Siste avdrag blir dermed 30. desember 2022 også for disse utsatte kravene.

Forskriftshjemmel

Betalingsutsettelsen og vilkårene etter de ovennevnte ordninger er hjemlet i § 6 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet.

Se også:

Retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet

Informasjon på skatteetaten.no