Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.

Del
Skatteetaten vil ikke skattlegg inntekter ed salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger. Foto: Pixabay, Pexels

Skatteetaten har i pressemelding 12.3.2024 klargjort at de ikke vil skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger for inntektsåret 2023 eller tidligere år. 

Dersom noen har oppgitt slik inntekt for tidligere år, vil de selv kunne endre disse opplysningene gjennom egenendring eller klage, evt. at det søkes om skattelempning. 

Finansministeren har varslet at regjeringen i statsbudsjettet for 2025 tar sikte på å legge fram egne regler for den nærmere beskatningen. Se Finansdepartementets pressemelding 8.3.2024. 

Se også Skatteetatens tidligere pressemelding 22.12.2023.