Krever momsfri reparasjon

Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I et brev til Finansdepartementet oppfordrer Regnskap Norge, Avfall Norge, Elektronikkbransjen, Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, OmBrukt og Restarters Norway regjeringen til å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjonstjenester, og det allerede i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Forslaget om momsfri reparasjon er svar på Hurdalsplattformen som fastslår at vi må gå fra en lineær økonomi basert på bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på at minst mulig ressurser skal gå til spille.

En stor del av Norges karbonutslipp er knyttet til produksjon og bruk av forbruksvarer. – Skal vi lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi trenger vi regulatoriske endringer som blant annet setter krav til lengre holdbarhet på produkter, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge

På tide med en klimavask

I brevet kommer det frem at skatter og avgifter bør fremme holdbarhet og mulighet for reparasjon, og motvirke omsetning av produkter med kort levetid som ikke kan repareres.

– Skatteloven er tuftet på et 100 år gammelt regelverk og merverdiavgiftsloven har omtrent 50 år på baken. Hovedmålet til de to lovene er først og fremst å skaffe staten inntekter. Det lovene i dag overhodet ikke tar hensyn til er bærekraft. De er ikke tilpasset sirkulærøkonomi, gjenbruk og redusert avfall. Nå er det på tide med en klimavask av skatte- og merverdiavgiftsloven, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Nullsats for merverdiavgift på reparasjonstjenester og reservedeler vil gjøre det mer lønnsomt for norske husholdninger og forbrukere å reparere produkter fremfor å kjøpe nye. Momsfritaket vil dessuten gjøre det mer attraktivt å starte nye virksomheter som tilbyr reparasjonstjenester.