Ny skattemelding – statusmøte

Formuesverdi på aksjer og treghet i systemene var blant temaene.

Del

Fredag 16. mars hadde foreningene for regnskapsførere og revisorer statusmøte med Skattedirektoratet, om innlevering av skattemeldinger. Vi har slike møter jevnlig, hvor det primære er å gjøre opp status for produksjon av skattemeldinger.

Det er allerede mange innleveringer fra personlig næringsdrivende og upersonlige skattytere (AS mv.). Noen titalls selskapsmeldinger er også levert.

Status hos systemleverandørene

Det er foreløpig ikke meldt om vesentlige utfordringer hos noen systemleverandører. Det foregår likevel feilrettinger hos både Skatteetaten og systemleverandørene.

Flere av systemleverandørene er foreløpig ikke klare med løsning for å levere selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.). I tillegg gjenstår noen av særskatteområdene, slik som kraft- og petroleumssektoren.

Formuesverdi aksjer

Den vesentligste feilen som er avdekket ved årets skattemeldinger, gjelder manglende formuesverdi på aksjer i 4 000 skattemeldinger. Feilen skyldes konverteringsfeil mellom systemer hos Skatteetaten.

Skattytere som ikke har åpnet skattemeldingen vil ikke merke feilen. Disse blir heller ikke varslet, men vil få med alle opplysninger når de åpner sine respektive skattemeldinger.

De som har åpnet skattemeldingen, men som ikke har sendt inn, vil få varsel om at det har kommet nye opplysninger de må ivareta før de sender inn skattemeldingen.

De som hadde rukket å sende inn skattemeldingen uten formuesverdiene, vil bli fulgt opp med informasjon om at det er feil i skattemeldingene og at det er behov for å sende korrigert skattemelding. Hvor mange dette handler om, er foreløpig ikke kjent.

Vi ga for øvrig tilbakemelding om at Skatteetaten burde ha varslet foreningene tidlig om feilen, slik at vi kunne bidratt med informasjon ut via våre informasjonskanaler. Dette ville bidratt til at regnskapsførere og skattytere ikke brukte unødig tid på å finne ut av feilen. Selv om det viste seg at antallet som ble rammet var begrenset, var potensialet så høyt som 125 000 skattytere.

Treghet i systemene

I våre møter med Skatteetaten er ventetid knyttet til systemløsningene et stadig tilbakevendende tema, dessverre også denne gangen.

Vi tok opp at medlemmer til stadighet opplever treghet ved flere av Skatteetatens tjenester, og ga uttrykk for vår misnøye med at det tilsynelatende ikke skjer forbedringer på dette området. Vi anser dette som en kritisk faktor for å holde god fremdrift i tjenesteproduksjonen.

Relativt ofte opplever dessuten brukerne ventetid som ikke er fanget opp gjennom Skatteetatens egne målinger, noe som er bekymringsfullt.

Vi påpekte at dette er uheldig for alle parter, og anmodet på nytt om at det tas tak i utfordringen.

Driftsmeldinger

Vi har lenge etterlyst en tjeneste hvor brukere av Skatteetatens tjenester får driftsmeldinger om status på systemløsningene. Som følge av dette har det blitt arbeidet med en løsning, basert på en tilsvarende tjeneste som Digitaliseringsdirektoratet har etablert for sine tjenester.

Endelig er Skatteetatens løsning oppe og går, se egen artikkel om dette.

Dessverre er det ikke mulig å sende inn varsler om driftsutfordringer fra disse nettsidene. Vi etterlyser dette.

Kvittering på levert skattemelding

Kvitteringene som legges ut i Altinn for levert skattemelding, mangler navn og org.nr./f.nr. til den skattemeldingen gjelder.

I og med at mange regnskapsførere benytter dette som dokumentasjon, anmodet vi om at dette kommer inn i kvitteringene. Dette bør være en enkel sak å få inn.

Tips oss!

Skattedirektoratet og foreningene kommer til å ha jevnlige møter om innlevering av skattemeldingene fremover mot sommeren. Det vi fra Regnskap Norge tar med oss inn i slike møter, baserer seg i stor grad på innspill vi får fra våre medlemmer.

Tusen takk til dere som har tatt opp forbedringsønsker og utfordringer.

Husk at vi alltid både ønsker og trenger dine innspill. Bruk gjerne epost-adressen post@regnskapnorge.no.