Ny skattemelding for næringsdrivende

Er du regnskapsfører og leverer skattemeldingen på vegne av en kunde? Da er det viktig at du kjenner til hvilke endringer som kommer for innlevering av skattemeldingen til neste år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Hva betyr endringene i skattemeldingen for deg som regnskapsfører og dine kunder?

Modernisering av skattemeldingen innebærer en ny struktur på opplysningene som skal leveres. I tillegg er det endringer på hvordan skattemeldingen fylles ut og sendes inn.  

Hva betyr dette for deg som regnskapsfører?

For dine kunder som er personlig næringsdrivende:

I 2022, for inntektsåret 2021, vil nesten alle personlig næringsdrivende få ny skattemelding. Den nye skattemeldingen skal leveres sammen med en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjon erstatter alle tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema. Det vil også være endringer i måten du fyller ut og sender inn skattemeldingen. Disse endringene kan du lese mer om under.

Om du som regnskapsfører skal bruke ny skattemelding for personlig næringsdrivende neste år, avhenger av hvorvidt din kunde har fått ny skattemelding og om ditt program, som du bruker for å fylle ut og sende inn skattemeldinger, er ferdig tilpasset ny løsning. Dersom begge disse to forholdene er oppfylt, anbefaler vi at du bruker den nye skattemeldingen. For de som ikke kan fylle ut og sende ny skattemelding neste år, vil den gamle løsningen være tilgjengelig i 2022. Fra 2023 må alle personlige næringsdrivende bruke ny skattemelding.

For dine kunder som er selskap:

I 2022 for inntektsåret 2021 vil det være mulig å fylle ut og sende ny skattemelding for en del aksjeselskap. På samme måte som for personlig næringsdrivende, skal denne leveres sammen med en næringsspesifikasjon som erstatter alle tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema. 2022 er et pilot-år med noen begrensninger. Dersom du har lyst å prøve ut ny skattemelding for aksjeselskap, anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Hva betyr dette for kunden?

Personlig næringsdrivende:

Alle dine kunder som får ny skattemelding neste år, vil når de logger inn via Altinn eller direkte på skatteetaten.no, se den nye skattemeldingen. Denne er helt lik den som de fleste lønnstakere og pensjonister har fått i et par år allerede. Dersom du som regnskapsfører har sendt inn ny skattemelding med næringsspesifikasjon på vegne av kunden, vil kunden se et sammendrag av næringsspesifikasjonen i "tema næring" i skattemeldingen. De vil også kunne åpne en visning av næringsspesifikasjonen for detaljer. Kunden din kan endre personforholdene på skatteetaten.no. Kunden kan ikke endre innholdet i næringsspesifikasjonen. Det må skje gjennom en ny innsending fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogrammet.

Har kunden fått ny skattemelding og du likevel sender inn gammel skattemelding (RF-1030), vil kunden ikke lenger få tilgang til ny skattemelding. Kunden vil da se den gamle skattemeldingen som ligger i Altinn.

Næringsspesifikasjon i skattemeldingen.png

Illustrasjon: Visning av næringsspesifikasjon i skattemeldingen

For aksjeselskap:

Dersom du sender inn ny skattemelding for aksjeselskap på vegne av en kunde, vil kunden få en ny skattemelding som erstatter RF-1028. Sammen med denne vil kunden se næringsspesifikasjonen som erstatter tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema. Informasjonen i skattemelding og næringsspesifikasjon vil vises som en tematisert tabellarisk oversikt på samme måte som i illustrasjonen over.

Ny struktur i skattemeldingen og ny måte å sende inn skattemeldingen på

Ny struktur på skattemeldingen:

Som for lønnstakere og pensjonister vil skattemeldingen for personlig næringsdrivende være bygget opp rundt temaer. Alle næringsopplysninger inngår i tema næring og vil være detaljert i en næringsspesifikasjon. Informasjon som tidligere har vært rapportert i næringsoppgaver og vedleggsskjema inngår nå i næringsspesifikasjon. På samme måte som for skattemeldingen, er også opplysningene tematisert. Du vil kjenne igjen mange av de gamle skjemaene i temaene. Opplysningene er satt sammen på en litt annerledes måte og vi har fjernet noe av det gamle innholdet i skjemaene. Ellers er mye likt og sannsynligvis vil du som bruker et regnskaps eller-årsoppgjørsprogram for utfylling, ikke merke store forskjeller på hvordan du fyller ut næringsspesifikasjon kontra de gamle skjemaene. Merk at det ikke være noen skjemavisning av hverken skattemelding eller næringsspesifikasjon. Visning av opplysningene bygges opp digitalt i ditt regnskaps-/årsoppgjørsprogram og på skatteetaten.no/altinn.no.

skjema fra næringsspesifikasjon.png

Illustrasjon: fra skjema til næringsspesifikasjon

Ny måte sende inn på:

Innsending av skattemelding vil fortsatt gå gjennom Altinn. Men det vil være noen endringer:

  • Innsending fra regnskaps eller-årsoppgjørsprogram er hovedregelen. Alle aksjeselskap må sende fra et slikt program. Gamle leveringsmåter i Altinn for aksjeselskap fases gradvis ut frem til 2024 (Næringsrapport skatt forsvinner allerede i 2022). Personlig næringsdrivende kan fylle ut næringsspesifikasjon i skattemeldingen på skattetaten.no, men vi anbefaler å bruke et tilpasset regnskapsprogram.
  • Endringer i pålogging – fra Altinn til MinID.
  • Løpende oppdatering av grunnlagsdata (prefill i skattemeldingen). All innsending av skattemeldinger fra et regnskaps-/årsoppgjørsprogram må basere seg den siste gjeldende versjon av det vi kaller utkast skattemelding (sammenlignbart med prefill som lå i Altinn tidligere). Dette vil det systemet du bruker håndtere. Fordelen for deg er at du hele tiden vil forholde deg til nyeste versjon av grunnlagsdata som vi kjenner til for din klient. Konsekvensen vil være færre feil og redusert risiko for differanser mellom innsendt skattemelding og skatteoppgjør.
  • Ny valideringstjeneste. Mer omfattende validering av opplysninger som du må gå gjennom før innsending. Her vil du få beskjed om eventuelle differanser mellom dine beregninger og skatteetatens beregninger. Større avvik vil ikke bli akseptert. Det vil være en del kontroller som sjekker sammenhenger, samt at du vil kunne få tilbake veiledningsinformasjon basert på de opplysningene vi kjenner til i forkant av leveringen eller i de opplysningene du ønsker å levere. I tillegg vil du hele tiden få oppdatert skatteberegning. Alt i alt vil dette medføre bedre kvalitet på det du leverer inn og mindre oppfølging i etterkant.
    Ny måte å vise innsendte opplysninger på – Ikke lenger skjemavisning. For personlige næringsdrivende vil skattemeldingen vises på skatteetaten.no i den leveringstjenesten som finnes der. For selskap vil opplysningene i skattemelding og næringsspesifikasjon vises i en tabellarisk oversikt i Altinn.