Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?

I en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse er det lagt til grunn at skattemessig kontinuitet ikke gjelder ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave fra utlandet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Som hovedregel gjelder skattemessig kontinuitet ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave. I BFU 6/2022 kom skattekontoret frem til at diskontinuitetsprinsippet gjelder for aksjer eller selskapsandeler mottatt som arv eller gave fra utlandet.

Uttalelsen innebærer at arvingen eller gavemottakeren skal ha fastsatt egen inngangsverdi på aksjene, og at denne beregnes til aksjene eller andelenes omsetningsverdi på det tidspunktet disse ble overført til arvingen/gavemottakeren. Det er imidlertid en forutsetning for diskontinuitet i slike tilfeller, at hverken arvelater/giver eller aksjene/andelene har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde før overføringen.

Dette innebærer for arvingen/gavemottakeren at det kun er verdistigning i egen eiertid som eventuelt skal tas hensyn til ved beskatning av gevinst i Norge. Tilsvarende vil gjelde fradrag for tap ved et eventuelt verdifall. Resultatet er at verdiendringer aksjene eller andelene har vært gjenstand for i tiden disse ikke har hatt tilknytning til Norge, heller ikke skal underlegges norsk beskatning, selv om aksjene er tatt inn i norsk beskatningsområde.

Husk å sikre deg god dokumentasjon

For arvinger eller gavemottakere dette er aktuelt for, er det viktig å sikre seg god dokumentasjon som kan underbygge verdien på det tidspunktet de mottar arven eller gaven. Slike tidsnære bevis er viktig å kunne vise til dersom skattemyndighetene senere stiller spørsmål ved verdifastsettelsen.

Dersom en arving eller gavemottaker allerede har realisert aksjer eller andeler og lagt til grunn arvelater/givers kostpris ved skattleggingen, kan det være aktuelt å kreve ny skattefastsetting basert på diskontinuitet i overensstemmelsen med den bindende forhåndsuttalelsen. Skattepliktige må i så fall sørge for å skaffe frem dokumentasjon som kan underbygge verdien på aksjene/andelene ved overførselen. Skattefastsettelsen kan gjennomføres ved egenfastsetting innenfor de seneste tre årene. Gjelder endringen tidligere år må eventuelt Skatteetaten bes om å ta opp skattefastsettingen til endring innenfor 5-årsfristen.

BFU 6/2022 finner du her: Kontinuitet eller diskontinuitet på utenlandske aksjer arvet fra utenlandsk arvelater - Skatteetaten