Ramme gård – ikke krav på fradrag

19. desember fastslo Høyesterett at Ramme gård ikke har rett på fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Høyesterett avgjorde 19. desember 2022 at investeringene i museums- og hotellprosjektet på Ramme gård var så store at de ikke var egnet til å gå med overskudd, og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.  

Saken gjelder gyldigheten av skatte- og avgiftsfastsetting for Petter Olsens museums- og hotellprosjekt på Ramme gård i Hvitsten for årene 2012 til 2016. Foretaket hadde pådratt seg store kostnader og tatt fradrag for merverdiavgift på nærmere 104 millioner og opparbeidet seg fremførbare underskudd på rundt 43 millioner  

Skatteloven gir fradrag for kostnader pådratt for å oppnå fordel vunnet ved "virksomhet", og merverdiavgiftsloven gir "næringsdrivende" rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Begrepene er ikke definert i lov, men antas i det vesentligste å ha samme innhold. Rettsinstansene behandlet derfor spørsmålet om Ramme Eiendom drev virksomhet samlet for merverdiavgift og skatt. 

Skatte- og avgiftsmessig næring?

Spørsmålet var om aktiviteten var skatte- og avgiftsmessig næring. Kriteriet som ble vurdert var prosjektets evne til å gå med overskudd. Tingretten kom til at skattekontorets vedtak var ugyldig, mens Høyesterett har, som skattekontoret og lagmannsretten, kommet til at det er et vilkår for fradrag etter skattelovens § 6-1 første ledd og merverdiavgiftslovens § 8-1 at driften har evne til å gå med et rimelig overskudd i overskuelig fremtid. Det er ikke bare hobbyaktiviteter som faller utenfor skatte- og avgiftssystemet men også aktivitet som i det ytre har likhetstrekk med vanlig forretningsmessig aktivitet, men der driften ikke kan gi et rimelig overskudd innen en viss tid. 

Retten kom til at aktiviteten ikke var egnet til å gå med overskudd og at det derfor ikke var anledning til merverdiavgift eller skattemessig fradrag. Det skal bemerkes at hotelldriften foretas av et merverdiavgiftspliktig driftsselskap, men at det er Petter Olsens utleie til driftsselskapet som ikke er ansett som næring. Museumsdriften ble heller ikke ansett som næring.