Redusert tvangsmulkt for skattemeldingen 2021

Skattedirektoratet bekrefter at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 blir redusert fra 61 150 kroner til 12 230 kroner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dersom skattemeldingen ikke er levert innen fristen, kan det bli ilagt tvangsmulkt. Dette følger av skatteforvaltningsloven § 14-1. Tvangsmulkten ilegges med et halvt rettsbegyr per dag, som for tiden utgjør 611,50 kroner. Mulkten påløper til skattemeldingen er levert, inntil et maksimalbeløp på 50 rettsgebyr = 61 150 kroner.

For skattemeldingen for 2021 har Skattedirektoratet besluttet å nedsette maksimalgrensen for tvangsmulkt ved manglende innlevering, ved at maks antall løpedager settes til 20. Det innebærer en maksimal tvangsmulkt på 12 230 kroner. 

Avklaring om ytterligere fristutsettelser

Regnskap Norge har tidligere fått imøtekommet sin anmodning om fristusettelse for skattemeldingen til utgangen av juni, etter søknad. Det er likevel fortsatt en del som på grunn av høyt sykefravær har behov for mer tid for å komme i mål med sine innleveringer. I den forbindelse er vi i kontakt med Finansdepartementet og Skattedirektoratet om mulighetene for en ytterligere utsettelse. Vi orienterer på hjemmesiden så snart det foreligger en avklaring.