Regelverksendringer fra 1. januar 2024 fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen av de viktigste regelverksendringene på sitt ansvarsområde.

Del

Oversikten over endringene i lover og forskrifter på Finansdepartementets område, er tematisk inndelt i følgende punkter: 

  • Skatt 
  • Avgift 
  • Finansmarkedene
  • Annet 

Finansdepartementets oversikt 

Skattesatser 2024