Regnskap Norge kommenterer: Skatt og avgift i statsbudsjettet 2024

Hør Regnskap Norges eksperter gå igjennom skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet for 2024.

Del
Rune Aale-Hansen, Jørgen Strøm-Andresen og Sebastian Brodtkorb kommenterer statsbudsjettet 2024.

Sammen med Rune Aale-Hansen kommenterer Sebastian Brodtkorb, ekspert på mva, og Jørgen Strøm-Andresen, ekspert på skatt, blant annet:

  • Beløpsgrensen på ekstra arbeidsgiveravgift
  • Formuesskatt – kalkulasjonsfaktoren på næringseiendom
  • Grensen for utgiftsføring av driftsmidler
  • Avskrivningssatsen for elvarebiler
  • Fritak for elektroniske aviser
  • Fritak for hydrogenbiler

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober. I forkant forventet Regnskap Norge at regjeringen skulle fjerne den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, redusere formuesskatten og presentere konkrete forenklingsforslag.

Hør podcast-epsioden på Spotify

Eller se opptaket her:

*Auto-teksting

Etterlyser forenklinger for næringslivet

Regjeringen er halvveis i stortingsperioden hvor den har lovet å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner. Så langt er resultatet 160 millioner kroner. Samtidig fortsetter kostnadsbyrdene for næringslivet å øke.

Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.